Husfasader

SMHI Kyl-Index –

Normalårskorrigering kyla

Med SMHI Kyl-Index får du ett mått på hur energibehovet för komfortkyla skiljt sig från det normala för en specifik ort. Det ger dig en bättre kontroll över fastighetens kostnader, samt ett bra underlag inför framtida beslut.

På uppvärmningssidan är det etablerat och självklart att korrigera energistatistiken för vädrets inflytande, vilket möjliggör väderneutraliserad jämförelse mellan olika perioder. I ett framtida klimat kan man tänka sig att behovet av komfortkyla kommer fortsätta att öka. Med en helt ny vässad modell av SMHI Kyl-Index erbjuder vi en möjlighet att visualisera vädrets påverkan på kylbehovet.

Den senaste versionen av SMHI Kyl-Index innehåller ett flertal produktförbättringar:

 • Fem typhus.
 • Typhus 1011-15 har uppdaterats till nya och bättre versioner (1016-19).
 • Ett helt nytt typhus (1020).
 • Möjligheten att beställa ett typhus skräddarsytt efter er verksamhet.
 • En rekommenderad korrigeringsfaktor.
 • Förbättrad hantering av solinstrålning.

Byggnadstyperna har valts ut i samråd med en referensgrupp och är tänkt att representera en större del av byggnadsbeståndet med kyla i Sverige. Projektet som pågått i ca1,5 år har haft en referensgrupp bestående av experter på fjärrkyla från Energiföretagen för också täcka in deras behov.

Pokermark

Under våren och sommaren kan temperaturen variera kraftigt mellan olika år. Det medför en väldigt hög alternativt låg korrigeringsfaktor. Med anledning av det har en rekommenderad korrigeringsfaktor framtagits. Den rekommenderade korrigeringsfaktorn är unik per region, månad och typhus.

Med SMHI Kyl-Index får du ett mått på hur energibehovet för komfortkyla skiljt sig från det normala för en specifik ort. Det ger dig en bättre kontroll över fastighetens kostnader, samt ett bra underlag inför framtida beslut.

På uppvärmningssidan är det etablerat och självklart att korrigera energistatistiken för vädrets inflytande, vilket möjliggör väderneutraliserad jämförelse mellan olika perioder. I ett framtida klimat kan man tänka sig att behovet av komfortkyla kommer fortsätta att öka. Med en helt ny vässad modell av SMHI Kyl-Index erbjuder vi en möjlighet att visualisera vädrets påverkan på kylbehovet.

Den senaste versionen av SMHI Kyl-Index innehåller ett flertal produktförbättringar:

 • Fem typhus.
 • Typhus 1011-15 har uppdaterats till nya och bättre versioner (1016-19).
 • Ett helt nytt typhus (1020).
 • Möjligheten att beställa ett typhus skräddarsytt efter er verksamhet.
 • En rekommenderad korrigeringsfaktor.
 • Förbättrad hantering av solinstrålning.

Byggnadstyperna har valts ut i samråd med en referensgrupp och är tänkt att representera en större del av byggnadsbeståndet med kyla i Sverige. Projektet som pågått i ca1,5 år har haft en referensgrupp bestående av experter på fjärrkyla från Energiföretagen för också täcka in deras behov.

Pokermark

Under våren och sommaren kan temperaturen variera kraftigt mellan olika år. Det medför en väldigt hög alternativt låg korrigeringsfaktor. Med anledning av det har en rekommenderad korrigeringsfaktor framtagits. Den rekommenderade korrigeringsfaktorn är unik per region, månad och typhus.

Kontaktinformation

Mer information

Prislista Fastighet.pdf (222 kB, pdf) Ortslista för Energi-Index, Graddagar och Kyl-Index (53 kB, pdf) Välja typhus - steg för steg (420 kB, pdf) Guide Normalårskorrigering Kyla (477 kB, pdf) Teknisk typgusguide (376 kB, pdf) Leveransinformation.pdf (136 kB, pdf)

utökad information

På denna sida har vi samlat detaljerad information om produkterna samt annan nyttig information inom normalårskorrigering.

Utökad information för SMHI Energi-Index, Graddagar och Kyl-Index