SMHI Graddagar – normalårskorrigerad energiuppföljning

SMHI Graddagar ger ett mått på hur temperaturen för en dag, månad eller år avvikit mot normal temperatur för en specifik ort eller station. Med SMHI Graddagar får ni möjlighet till en bättre energistatistik som tar hänsyn till och korrigerar för varmare och kallare perioder för orten.

Vid energiuppföljning i byggnader ger SMHI Graddagar ett mått på temperaturens påverkan på den del av energiförbrukningen som påverkas av klimatet (uppvärmning). Du kan välja att köpa SMHI Graddagar för en specifik ort, en region eller för hela landet. 

Användningen av SMHI Graddagar kan i det dagliga arbetet med energistatistik och energieffektivisering tillhandahålla ett bra underlag som ligger till grund för framtida beslut.

SMHI Graddagar

  • Ger dig ett mått på hur temperaturen avvikit från den normala för en specifik ort.
  • Gör det möjligt att jämföra olika förbrukningsuppgifter och få fram en tillförlitlig driftstatistik.
  • Produceras för omkring 240 svenska orter indelat i 10 regioner. 
  • Erbjuds som dygns-, månads- eller årsvärden. 

För varje ort presenteras informationen i tabellform med uppgift om den senaste månadens/dygnets värden i antalet graddagar och hur dessa avviker från motsvarande normalvärden. Dessutom ingår uppgift om medeltemperatur.