Husfasader

Fastighet

Nya klimatdatafiler för beräkning av byggnaders energiprestanda

SMHI har tidigare på uppdrag av SVEBY tagit fram klimatdatafiler för energiberäkningar med ett års timvisa väderdata för 310 orter i Sverige för 1981-2010. Dessa nya klimatfiler ska representera ett genomsnittligt klimat ur värme- och kylbehovsperspektiv. Nu finns även klimatdatafiler tillgängliga för kalenderåret 2015 för samma orter.

Klimatdatafilerna med energiberäkningar med ett års timvisa väderdata - så kallade typiska år - ska representera ett genomsnittligt klimat ur värme- och kylbehovsperspektiv.

Som komplement till dessa ”typår” har SMHI och Sveby nu tillsammans tagit fram klimatdatafiler för kalenderåret 2015 för samma orter. Filerna kan tex användas vid verifiering av energiprestanda.
SVEBY är ett utvecklingsprogram som drivs av bygg- och fastighetsbranschen och har som en del av sitt standardiseringsarbete önskat minska variationerna vid beräkningar av byggnaders energiprestanda.

Typåren motsvarande 1981-2010 ska representera ett genomsnittligt klimat ur värme- och kylbehovsperspektiv. Filerna baseras på väderdata för 1981-2010, vilket är en period som ligger nära i tiden och som speglar nuvarande klimat. Samma period har också valts som ny normalperiod för EnergiIndex och Graddagar
Kalenderåren baseras på samma grunddata och för samma orter som typåren och finns tillgängliga här och på Svebys hemsida för nedladdning.

Metodiken för att konstruera ett typår (1981-2010) finns beskriven i en projektrapport på . De typår som tagits fram innehåller i enlighet med metodiken hela kalendermånader med riktiga väderdata men från olika år- medan kalenderåret 2015 innehåller data just för 2015.

Beräkningar med de nya klimatdatafilerna 1981-2010 har visat på en minskad specifik energianvändning med ca 6 % för ett flerbostadshus jämfört med klimatdatafiler för en 30 år äldre tidsperiod.
De nya Klimatfilerna finns för nerladdning till höger på denna sida men även på .
Filerna innehåller följande väderparametrar (enhet).
Observera att tiden i filerna är angiven i UTC-tid (svensk normaltid -1 timme).
•    Vindriktning (grader)
•    Vindhastighet (m/s)
•    Lufttemperatur (°C)
•    Relativ fuktighet (%)
•    Total molnighet (8-delar)
•    Globalstrålning mot horisontell yta (W/m2)
•    Direkt strålning i normalriktningen (W/m2)
•    Diffusstrålning mot horisontell yta (W/m2)
För mer information se .
Ansvarig på SMHI för framtagandet av klimatdatafilerna har varit Cari Andersson. Ansvarig på SVEBY har varit Per Levin.