Husfasader

Fastighet

Information om byte av Normalårsperiod för SMHI Fastighet 2015

Vid årsskiftet 2014–2015 byter SMHI Normalårsperiod för produkterna SMHI Graddagar och SMHI Energi-Index. Ny Normalårsperiod 1981–2010 för båda produkterna.

Förändringen har initierats utifrån kundundersökningar, egna analyser och ger samtidigt en möjlighet att uppgradera till modernare och mer kostnadseffektiva IT-lösningar. Nedan är några av huvudskälen till bytet:

 • Nya Normalårsperioden speglar bättre nuvarande klimat
 • Enhetlig Normalårsperiod för båda produkterna
 • Modernare leveransformat och leveransmetoder
 • Nya möjligheter att kundanpassa slutprodukterna

Kunder som abonnerar på månadsvärden av produkterna kommer med automatik att erhålla historiska värden 5 år tillbaka för sina orter vilket ger en möjlighet att vid behov backa statistiken. SMHI kommer att erbjuda en längre historisk period av månadsvärden om det önskas mot en subventionerad kostnad under hela 2015.

Du hittar övergripande information om förändringarna här nedan. För mer ingående information, se länkarna till höger på denna sida. 

Förändringar i SMHI Graddagar 

Dygnsvärden

 • Ny Normalårsperiod 1981-2010 (tidigare 1971-2000)
 • Eldningsgränserna i produkten tas bort (april t.o.m. oktober)
 • Ny indata vid beräkning av SMHI Graddagar
 • Nya Graddagsorter, samma orter som för SMHI Energi-Index

Månadsvärden, årsvärden

 • Ny normalårsperiod 1981-2010 (tidigare 1971-2000) 
 • Eldningsgränserna tas bort (april t.o.m. oktober)
 • Ny indata vid beräkning av SMHI Graddagar
 • Nya Graddagsorter, samma som för SMHI Energi-Index 
 • Nytt förenklat standardformat vid filleverans
 • Vid månads- och/eller årsabonnemang erhåller kund både 
 • SMHI Graddagar och SMHI Energi-Index*
 • Endast en leverans den 1:e varje månad, inga preliminära och slutgiltiga värden 
 • Förenklat leveransutseende och leveransformat 

Förändringen innebär att under 2015 ges vi ökade möjligheter till leverans av designade Graddagar utifrån kundönskemål såsom: olika balanstemperaturer, olika referensperioder och leverans via webbtjänster. Kunder som idag har specialleverans/specialformat ombeds kontakta SMHI för mer information. 

*Kunder med befintligt abonnemang Graddagar månadsvärden erhåller båda produkterna under 2015 till oförändrat pris.

Förändringar i SMHI Energi-Index 

Dygnsvärden

 • Ny normalårsperiod 1981-2010 (tidigare 1965-1995) 

Månadsvärden, årsvärden

 • Ny normalårsperiod 1981-2010 (tidigare 1965-1995) 
 • Nytt standardformat vid filleverans
 • Leverans den 1:e varje månad.
 • Förenklat leveransutseende och leveransformat

Förändringen innebär att under 2015 ges vi ökade möjligheter till leverans av designade Energi-Index utifrån kundönskemål, Energi-Index för olika byggnadstyper, olika normalperioder och leverans vid webbtjänster. Kunder som idag har specialleverans/specialformat ombeds kontakta SMHI för mer information.