Husfasader

SMHI Energi-Index och Graddagar –

Normalårskorrigering värme

Med SMHI Energi-Index får du ett mått på hur energibehovet för uppvärmning skiljt sig från det normala. Genom att normalårskorrigera bort vädrets effekt i Er energistatistik skapar Ni ett användbart beslutsunderlag som visar fastighetens normalårskorrigerade energianvändning.

Energi-Index och Graddagar kan fås som månads- eller dygnsvärden för 310 orter i Sverige. Energi-Index anger uppvärmningsbehovet uttryckt som aktuellt och normalt. Dessa är anpassade till ekvivalenta graddagssummor som direkt kan läsas in i graddagsbaserade energiuppföljningssystem.

Produkterna på månadsnivå finns som Baspaket och Pluspaket. I Baspaketet medföljer vårt standardtyphus som motsvarar ett äldre flerbostadshus. Med vårt Pluspaket får ni tillgång till fem typhus med olika energiprestanda, dessutom ingår fler balanstemperaturer.  På så sätt kan ni välja ett typhus som är bättre anpassat efter byggnaden.

Baspaket:

 • Energi-Index – Standardtyphuset 105
 • Graddagar – Balanstemperatur +17°C
 • Månad-/Dygnsmedeltemperatur

Pluspaket:

 • Energi-Index – Fem typhus 1020, 1021, 1022, 1023, 1024 (ersätter 105)
 • Graddagar – Sex balanstemperaturer +7°C, +9°C, +11°C, +13°C, +15°C, +17°C
 • Månad-/Dygnsmedeltemperatur
Pokermark

Byggnadsspecifika Energi-Index kan tas fram för löpande leverans på konsultbasis.

Med SMHI Energi-Index får du ett mått på hur energibehovet för uppvärmning skiljt sig från det normala. Genom att normalårskorrigera bort vädrets effekt i Er energistatistik skapar Ni ett användbart beslutsunderlag som visar fastighetens normalårskorrigerade energianvändning.

Energi-Index och Graddagar kan fås som månads- eller dygnsvärden för 310 orter i Sverige. Energi-Index anger uppvärmningsbehovet uttryckt som aktuellt och normalt. Dessa är anpassade till ekvivalenta graddagssummor som direkt kan läsas in i graddagsbaserade energiuppföljningssystem.

Produkterna på månadsnivå finns som Baspaket och Pluspaket. I Baspaketet medföljer vårt standardtyphus som motsvarar ett äldre flerbostadshus. Med vårt Pluspaket får ni tillgång till fem typhus med olika energiprestanda, dessutom ingår fler balanstemperaturer.  På så sätt kan ni välja ett typhus som är bättre anpassat efter byggnaden.

Baspaket:

 • Energi-Index – Standardtyphuset 105
 • Graddagar – Balanstemperatur +17°C
 • Månad-/Dygnsmedeltemperatur

Pluspaket:

 • Energi-Index – Fem typhus 1020, 1021, 1022, 1023, 1024 (ersätter 105)
 • Graddagar – Sex balanstemperaturer +7°C, +9°C, +11°C, +13°C, +15°C, +17°C
 • Månad-/Dygnsmedeltemperatur
Pokermark

Byggnadsspecifika Energi-Index kan tas fram för löpande leverans på konsultbasis.

Kontaktinformation

Produktexempel

Energi-Index Månad Ort Baspaket (5 kB, xlsx) Energi-Index Månad Ort Pluspaket.csv (2 kB, csv)

Mer information

Prislista Fastighet.pdf (222 kB, pdf) Leveransinformation (112 kB, pdf) Ortslista giltig from 1 april 2022 (22 kB, xlsx) Ändrade ortsnamn inför ny normalperiod 1 april 2022 (12 kB, xlsx) Guide Normalårskorrigering - Energi-Index.pdf (322 kB, pdf) Teknisk Typhusguide Energi-Index.pdf (338 kB, pdf)

Utökad infromation

På denna sida har vi samlat detaljerad information om produkterna samt annan nyttig information inom normalårskorrigering.

Utökad information för SMHI Energi-Index, Graddagar och Kyl-Index