Husfasader

Fastighet

Energi-Index, Graddagar och Kyl-Index - utökad information

Produkterna SMHI Graddagar, SMHI Energi-Index och SMHI Kyl-Index hjälper användaren i sin energiuppföljning. Genom att bearbeta uppmätta värden på energiförbrukningen via normalårskorrigering erhålls energistatistik rensad från temperatur eller väderpåverkan. Rensad energistatistik är en förutsättning för att dra rätt slutsatser i energieffektiviseringsarbetet.

På denna sida har vi samlat detaljerad information om produkterna samt annan nyttig information i området.

Vid köp av SMHI Graddagar, SMHI Energi-Index  och/eller SMHI Kyl-Index är kundens nyttjanderätt begränsad och ämnad för eget bruk. Det innebär att vidareförmedling i ursprungligt eller förädlat skick till tredje part ej är tillåtet.

För kunder med önskemål att publicera på webbsidor finns möjlighet att teckna ett separat tredjepartsavtal. Avtalet ger köparen rätt att via lösenordsskyddad access publicera månadsvärden för tredje part.

Kontakta SMHI för mer information.

Dokument

Prislista SMHI Energi-Index och SMHI Graddagar (199 kB, pdf)

Länkar

Extrema månader/Klimatkorrigering