Energi-Index, Graddagar och Kyl-Index - utökad information

Produkterna SMHI Graddagar, SMHI Energi-Index och SMHI Kyl-Index hjälper användaren i sin energiuppföljning. Genom att bearbeta uppmätta värden på energiförbrukningen via normalårskorrigering erhålls energistatistik rensad från temperatur eller väderpåverkan. Rensad energistatistik är en förutsättning för att dra rätt slutsatser i energieffektiviseringsarbetet.

På denna sida har vi samlat detaljerad information om produkterna samt annan nyttig information i området.

Vid köp av SMHI Graddagar, SMHI Energi-Index  och/eller SMHI Kyl-Index är kundens nyttjanderätt begränsad och ämnad för eget bruk. Det innebär att vidareförmedling i ursprungligt eller förädlat skick till tredje part ej är tillåtet.

För kunder med önskemål att publicera på webbsidor finns möjlighet att teckna ett separat tredjepartsavtal. Avtalet ger köparen rätt att via lösenordsskyddad access publicera månadsvärden för tredje part.

Kontakta SMHI för mer information.

SMHI Energi-Index och SMHI Graddagar

Dokument

Produktblad SMHI Energi-Index (152 kB, pdf)

Förklaringar SMHI Energi-Index (58 kB, pdf)

Produktlista SMHI Energi-Index (45 kB, pdf)

Prislista SMHI Energi-Index och SMHI Graddagar (91 kB, pdf)

Produktblad SMHI Graddagar (Pdf, 151 kB)

Så normalårskorrigerar du med SMHI Graddagar

Ortslista SMHI Energi-Index och SMHI Graddagar (53 kB, pdf)

Energiuppföljningsmall SMHI Energi-Index och SMHI Graddagar (1,1 MB, XLS)

Länkar

Extrema månader/Klimatkorrigering

Ny Normalårsperiod för SMHI Graddagar och SMHI Energi-Index

Kyl-Index

Under den uppstartande samt avslutande perioden av kylsäsongen, dvs våren och hösten, finns risker för att de aktuella värdena kraftigt avviker från referensperiodens värden. Dessa avvikelser resulterar i att korrigeringsfaktorerna blir väldigt låga alt. höga. Under framtagningen av metoden identifierades detta som ett hinder för möjligheten till användande av metoden på ett tillförlitligt sätt.

Med anledning av det har det införts ett rekommenderat värde för korrigering i metoden. Detta rekommenderade värde är ett min/max värde på korrigeringsfaktorn. Det minsta rekommenderade värdet för korrigering är 60% och det högsta värdet för korrigering är 200%. Gränsvärdena är identifierade genom jämförelser av korrigerade värden. Antagandet för gränsvärdena bygger på att korrigerade värden för samma månad (jfr mellan år) bör vara lika stora om allt annat än vädret är konstant.