Husfasader

Fastighet

Ännu bättre koll på energibehovet med SMHIs tjänster

SMHIs tjänster Graddagar och Energi-Index neutraliserar för vädrets påverkan och ger möjlighet jämföra uppvärmningsbehovet mellan olika perioder i en byggnad. Vid årsskiftet byter SMHI normalårsperiod för tjänsterna. 

Genom att normalårskorrigera är det möjligt att se hur energibehovet för uppvärmning har skiljt sig från den normala. Ny normalårsperiod för SMHI Graddagar och SMHI Energi-Index blir 1981–2010*.

– Den nya normalårsperioden speglar bättre nuvarande klimat, den är också enhetlig för de båda produkterna. Vi kommer att kunna leverera tjänsterna i modernare format, och har dessutom möjlighet att kundanpassa slutprodukterna ytterligare, berättar Torbjörn Grönbergs på SMHI.

SMHI Graddagar visar hur temperaturen påverkar en fastighets energibehov. Med hjälp av SMHIs tjänst Energi-Index kan man följa hur en kombination av byggnadens energilagringsförmåga, temperatur, vind och solinstrålning påverkar energibehovet.

– Kunskap om fastighetens verkliga energi- och effektbehov ger fastighetsägaren möjlighet att uppnå både god ekonomi, funktion och komfort, menar Torbjörn Grönbergs, SMHI.

Läs mer om tjänsterna och förändringen på sidan för den nya normalårsperioden.

* Den nya normalårsperioden gäller endast produkterna Energi-Index och Graddagar. Övriga produkter och tjänster från SMHI påverkas ej av förändringen.