Undvik kostnader orsakade av istillväxt på vindkraftverk

Isbildning på rotorbladen kan medföra att en stor del av vindkraftsproduktionen
går förlorad. För dig som arbetar som balansansvarig, eller i en annan roll där tillförlitliga
produktionsprognoser är avgörande, måste nedisningens effekt tas med i beräkningen. Med hjälp av en ny modell från SMHI får du en prognos på energiförlusternas storlek och kan undvika onödiga kostnader.

Nedisning av vindkraftverken är orsaken till de största produktionsförlusterna vindkraften drabbas av. Förutom kostnader för produktionsbortfallet i sig kan isbildningen medföra att balansansvarig planerar en felaktig elbalans och tvingas att betala onödiga vitesbelopp.

Produktionsförlust för vindkraftverk
Diagrammet visar märkeffekt och uppmätt effekt för februari 2015 för ett vindkraftsverk i norra Sverige. Skillnaden mellan de två är produktionsförlusten på grund av istillväxt. Förstora Bild

Ny specialanpassad modell ger svar

SMHIs nya modell beräknar just den energireduktion som isbildningen ger upphov till och bygger på flera års observationer av islast och energiproduktion. Modellen ger en specialanpassad nedisningsprognos med hög noggrannhet i temperatur, vindhastighet och moln och är anpassad till en detaljerad topografi.

Framtagen genom forskning, verifierad av branschen

SMHI har lång erfarenhet av tillämpad forskning inom vindkraft i kallt klimat och samverkar både med andra myndigheter och med vindkraftsbranschen. Den nya modellen har utvecklats och utvärderats under två vintersäsonger. Under vintern 2014-2015 har produkten använts i realtid i ett samarbete med Axpo Sverige.

– Med produktionsförlustprognosen kan vi bedöma vår troliga vindkraftproduktion mer exakt. Det innebär en stor besparing för Axpo Sverige då vi inte behöver betala vite lika ofta, säger Kruno Kuljis, Portföljförvaltare fysisk handel på Axpo.

Prognoser via e-post och på webben

Prognoserna levereras som filer via e-post, samt nås på vår webbtjänst, där du kan se de förväntade produktionsförlusterna för ett enskilt verk eller en hel vindkraftspark. Du kan också överblicka en visualiserad prognos för de kommande 36 timmarna i den medföljande kartan.

Många användningsområden

Förutom nedsatt kapacitet kan isbildning orsaka skador och slitage på vindkraftverket, skapa ett högre ljud och utgöra en fara för omgivningen när isen slungas av rotorbladen.

Prognoser för istillväxt kan därför lämpa sig för
såväl elproducenter som projektörer eller driftansvarig.

Underlag efter dina önskemål

Vi kan hjälpa dig att ta fram andra underlag du behöver. Modellen för istillväxt kan anpassas så att du till exempel kan få reda på ismängd, variationer över tid, normal och extremvärden och återkomsttider.

SMHI erbjuder också ett flertal andra tjänster inom vindkraft. Kontakta oss gärna eller läs mer på vår webbsida för vindkraft.