Stora miljövinster för sjöfarten

SMHIs meteorologer guidar idag fartygskaptener över världshaven för att göra rutterna både säkrare, bränslesnålare samt mer energieffektiva. Den samlade miljöeffekten är betydande.

– Under 2011 vägledde vi cirka 750 fartyg över världshaven, vilket beräknas ha sparat 700 kiloton koldioxid – en siffra som motsvarar en procent av Sveriges samlade utsläpp av växthusgaser samma år 1, berättar Lennart Cederberg, produktchef Sjöfart.

Dygnet runt vägleder SMHIs marinmeteorologer fartyg runt om i världen. De analyserar lämpligaste färdvägen baserat på fartygsspecifika egenskaper, last, vindar, vågor och strömmar. Syftet är att stödja fartygskaptenerna att genomföra säkra och energieffektiva transporter.

Besparingar för både ekonomi och miljö

De senaste åren har intresset för SMHIs tjänster för mer energieffektiva sjötransporter stadigt ökat.

– Antalet fartyg som vi vägleder varje månad är idag fem gånger fler än för tio år sedan, säger Lennart och fortsätter:

– Rederierna har märkt att ruttplanering och efteranalyser bidrar till stora besparingar, både för miljön och för ekonomin, säger Lennart.

 

Världskarta med fartyg som vägleds
Förstora Bild

Att det finns stora miljöeffekter att vinna med välplanerade rutter framkom när SMHI gjorde en genomgång av klimatvinsterna med tjänsten prognosstyrd ruttplanering. Beräkningarna utgick från ISO 14033, den nya standarden för kvantifiering av miljöinformation. Utredningen visar även att koldioxidutsläppen skulle kunna minska med 14 000 kiloton per år om hela världshandelsflottan använde prognosstyrd ruttplanering.

Förutom ruttplanering genomför SMHI även efteranalyser av fartygens prestationer, baserat på att information om vind, vågor och strömmar kombinerat med data från fartygets genomförda rutt. Efteranalysen utgör en viktig del i optimeringen av sjötransporter.

1 61,4 miljoner ton år 2011 enligt Naturvårdsverket.