SMHI ställer ut på Nationella Vindkraftkonferensen 2013

Kom och prata vindkraft med oss den 22-23 maj! SMHI har tjänster för hela vindkraftsprocessen – från förstudie till utfasning.

Nationella Vindkraftkonferensen i Kalmar är platsen där offentlig sektor och näringliv i vindbranschen har möts i närmare tio år. Konferensen besöks av runt 400 aktörer bestående av alla tänkbara intressenter, till exempel projektörer, tillverkare, konsulter, entreprenörer, finansiärer, forskare, studenter, politiker, myndigheter, kommuner och intresse- och branschorganisationer.

SMHI besöker mässan och visar upp alla tjänster vi erbjuder inom vindkraft, exempelvis:

FÖRSTUDIE

▪ Utvärdering och normalkorrigering av data
▪ Vindkartering och vindresursbedömning
▪ Istillväxtberäkning
▪ Dimensioneringsunderlag för havsbaserad vindkraft
▪ Miljökonsekvensbeskrivning vid utbyggnad och drift off-shore
▪ Virtuella mätmaster

BYGGNATION

▪ Byggprognoser
▪ Varningstjänster

UNDERHÅLL

▪ Anpassade vädertjänster.
▪ Varningstjänster

DRIFT

▪ Produktionsprognoser

UTVÄRDERING OCH ANALYS

▪ Produktionsuppföljning