Säker och kostnadseffektiv vindkraftsbyggnation

Få hjälp i din byggplanering så att du kan genomföra ett säkert arbete och stå redo med kostsamma resurser vid rätt tidpunkt. Med hjälp av detaljerade byggprognoser, lokala varningar via webbtjänst, sms och e-post samt möjlighet att konsultera våra kunniga meteorologer kan du öka tryggheten i byggmomenten.

Byggnation och underhåll av vindkraftverk kräver noggrann planering – inte minst när det gäller svårt väder som kraftiga vindar, blixtar, åska och snö. SMHI kan hjälpa till med skräddarsydda lösningar för dina behov.

Lyftkran med rotor till vindkraftverk

Dyra resurser vid rätt tidpunkt

Vid kritiska moment som resning och lyft är detaljerade prognoser av speciellt stor betydelse. Med dess hjälp kan arbetet utföras utan fara och kostsamma förseningar orsakade av overksamma maskiner och manskap kan undvikas. SMHI erbjuder som bastjänst lokalt anpassade vindprognoser på valfri nivå, till exempel navhöjd.

Väderlarm och konsultation

För att undvika byggnation när det råder farligt eller extremt väder erbjuder SMHI tilläggstjänster som ger extra trygghet i byggmomentet. Med hjälp av larmtjänster blir du uppmärksammad på åska, kraftig blåst och snö. Förutom en webbtjänst där du kan bevaka vädrets utveckling har du möjlighet att bli larmad om det lokala läget via e-post och sms. Som en extra trygghet inför beslut finns också möjlighet till konsultation med våra kunniga meteorologer.