Produktionsprognoser för vindkraft

Låt SMHI Wind räkna ut hur mycket el ditt vindkraftverk eller hela din vindkraftspark kommer att producera. Våra högupplösta lokala prognosberäkningar i täta tidssteg anpassas efter varje enskilt vindkraftsverk.

SMHI Wind är en välrenommerad produkt utvecklad av SMHIs forskare i nära samarbete med energiproducenter och som idag förser över 300 vindkraftverk med produktionsprognoser.

Produkten hjälper dig att…

  • förse dig med bästa tänkbara data för den dagliga produktionsplaneringen
  • uppnå högsta möjliga avkastning på producerad energi
  • minimera balanskostnaderna

Systemet tar hänsyn till den geografiska omgivningens påverkan och turbinens effektkurva för olika vindhastigheter. SMHI Wind anpassar också systemet efter just dina förhållanden genom att använda en statistisk optimeringsmetod, Kalmanfiltrering, som löpande för tillbaka produktionsvärden från dina vindkraftverk till modellen för kontinuerlig finjustering.