Larmtjänst för blåst och snö

SMHIs Blåst och Snö är en varningstjänst som ger all information som ert företag behöver för att kunna planera och agera inför kraftig blåst och stora snömängder. Ni blir larmade via sms och/eller e-post innan ovädret börjar och kan följa väderutvecklingen på vår webbtjänst. 

SMHI Blåst och Snö är en heltäckande varningstjänst utformad för företag utifrån behovet att bli förvarnad om risker för störningar i exempelvis el, telenät eller produktionsanläggning. Tjänsten passar även utmärkt som varningstjänst för andra kundgrupper där blåst och snö, var för sig eller i kombination, kan utgöra en risk, störning eller problem. 

Webbtjänst och larm via sms och e-post

Via en webbsida får ni tillgång till all väderinformation som ni behöver. Meteorologen uppdaterar prognoserna 2-3 gånger om dygnet. Innan ovädret startar blir ni varnade via sms och/eller e-post. 

Larm om snöoväder

På webbsidan får ni tillgång till snöprognoser upp till 2 dygn fram i tiden. Här finns det möjlighet att se olika tidsackumuleringar; uppskattat snöfall under 1h, 3h, 6h, 12h eller 24h. Ni kan välja om ni vill varnas vid snömängder på minst 10, 15, 20 eller 30 cm nysnö. I anslutning till snöprognosen finns det även en snökommentar som meteorologen uppdaterar några gånger per dygn.

Vinter snö omkullblåst träd
Varnas i tid innan stora snömängder väntas.

Varnas vid kraftig blåst

Ni får tillgång till vindvarningskartor för de närmsta 2 dygnen. För det första dygnet görs det uppdateringar av prognosen 3 gånger/dygn och för det andra dygnet görs uppdateringar 2 gånger/dygn. Meteorologen skriver även en kommentar till vindprognosen. Ni väljer själva vid vilka vindbyar (15,20,25 eller 30 m/s) som är känsliga för er verksamhet och som ni vill varnas för via sms och/eller e-post. 

Aktuella observationer

På webbsidan får ni även tillgång till observationer och radarbilder så ni i efterhand kan få en bild hur ovädret har rört sig. Observationerna presenteras i karta, tabell och diagram. Det finns även tillgång till meteorologens kommentar om det allmänna väderläget för den närmsta 1-1,5 veckan.

Konsultera en meteorolog

Om ni behöver rådfråga en expert om väderläget är ni välkommen att ringa vår vakthavande meteorolog, då konsultation även ingår i tjänsten.