För dig som jobbar med el- och energiproduktion

SMHI erbjuder ett spektrum av produkter och tjänster inom meteorologi och hydrologi som ger en god vägledning vid planering, optimering och drift.

Här hittar du allt från klassiska väderprognoser, klimatparametrar, historiska data och observationer till avancerade branschanpassade produkter som bearbetas av SMHI:s meteorologer, baseras på våra sofistikerade modellkörningar eller bygger på forskning och expertinsatser av SMHI.

Vår målsättning är långsiktighet och nära dialog med dig som kund för att förstå din verksamhet. Vi har en unik expertis inom meteorologi och hydrologi som tillsammans med dig kan integreras i en lösning som passar dina behov och hjälper dig att förbättra beslutsstödsystem, interna processer, drift och prestanda.

Några av våra produkter

Fjärrvärme

Kundunika uppsättningar av väderparametrar direkt in i kundens system samt webbaserat visuellt stöd vid olika beslut.

SMHI Vind

En av våra mest framgångsrika produkter inom området för elproduktion. SMHI Vind beräknar produktionen för varje enskilt vindkraftverk samt din totala elproduktion. Vi kan även erbjuda andra kompetenta produkter och tjänster för vindkraftsetableringar baserade på kvalitetsgranskade data och vår långa erfarenhet.

Hydro GWh Sverige

Presenterar simuleringar och prognoser på hydrologiska parametrar i Sverige baserat på SMHI:s välkända HBV-modell. Hydro GWh Sverige beräknar nederbörd, evapotranspiration, tillrinning, snölager och markvatten i GWh istället för de brukliga millimetrarna.