För dig som jobbar inom energihandel

Framgångsrik energihandel/trading kräver ett komplett utbud av väderdata levererat på ett snabbt och enkelt sätt. Därför har vi tagit fram meteorologiska och hydrologiska produkter med mycket snabb leverans.

I utbudet ingår bland annat ett brett spektrum av prognoser baserade på olika vädermodeller, prognoser som bearbetats av erfarna meteorologer och hydrologer, aktuella och historiska observationsdata, expertkommentarer samt kundanpassade produkter.

Våra kunder återfinns bland annat inom trading av energi, spannmål och råvaror, men också inom området för rådgivning, riskhantering och finansiell handel.

Utvalda produkter

SMHI EdgeData

Ger dig snabbast möjliga leverans av din unika uppsättning av beställd väderdata (parametrar, utsnitt, upplösning) från de globala vädermodellerna EC och GFS direkt in i ditt eget system. EdgeData har inga geografiska begränsningar och stödjer de vanligaste leveranssätten.

Vi erbjuder även leverans av viktiga nordiska väderdata, index, i vårt segment EdgeData. Dessa ger dig EC- eller GFS-modellernas nederbördsprognoser i GWh för Sverige och Norge samt temperaturprognoser omräknade till konsumtionstemperatur i ºC för Norden.

Montel-SMHI weather service

För dig som kräver mycket snabb uppdatering av relevant väderinformation direkt på webben har vi tillsammans med vår partner Montel utvecklat ett produktprogram som finns tillgängligt direkt via Montel Online. Montel-SMHI weather service har ett mycket genomtänkt användargränssnitt vilket ger dig en snabbare och bättre möjlighet att utvärdera och jämföra olika vädermodeller, körningar och parametrar bredvid varandra. Montel-SMHI weather service i Montel Online är också det verktyg våra meteorologer använder vid konsultationer med kunder.