Header

Optimera din energihandel med energiprognoser

Energy Quantified -Forecasts & fundamentals, data for trading

Sedan början av 2000-talet har SMHI samarbetat med Montel och tillhandahållit meteorologisk och hydrologisk expertis, data och prognoser för att möjliggöra marknadsanalyser och prediktioner. En av produkterna som fötts ut detta samarbete är Energy Quantified (EQ).

EQ innehåller prognoser som är relevanta för hela Europas kraftmarknader och innehåller bl.a. spotprisprognoser, last och produktion, effekter från väder, hydrologi och sociala mönster. Prognoserna baseras på expertis och data från SMHI.

Nu när Europas och världens elmarknader övergår till förnybar elproduktion i större utsträckning blir informationen om väder och vatten allt viktigare. Då elmarknader alltmer förlitar sig på energi från väderberoende produktion som vind och sol, är det helt enkelt omöjligt att förutsäga framtida produktion utan till exempel vindstyrka eller soltid.

Vattenkraft står också för en betydande andel av förnybar elproduktion i Norden och spelar också en viktig roll i de flesta länder inom Europa.

Med data från SMHI kan EQ utföra modelleringar och analyser för att prediktera framtida nivåer av vattenkraftgenerering, till exempel fördröjd vårflod för Sveriges elnätsområden om baseras på SMHIs Hydro GWh-modell.

På EQs meteorologisektion finns även dagliga, veckovisa, månatliga samt säsongsanpassade väder- och modellkommentarer. Där går det också att jämföra modellernas temperatur- och nederbördskartor som ger en visualisering av anomalier och kommande väderhändelser.

Här hittar du mer information om EQ och hur du bokar demo