Vattenkraft och vattenreglering

SMHI har arbetat tillsammans med vattenkraftsindustrin i över hundra år. Vi hjälper till med mätningar, datainsamling och kvalitetskontroll och att sätta upp prognosmodeller som levererar tillrinningsprognoser för enskilda kraftstationer och för hela system av älvar.
 

Ditt stöd inom vattenkraft

Våra hydrologiska modeller utvecklades redan på 1970-talet och dessa blev standard i branschen för produktionsoptimering, resursplanering och vid arbete med dammsäkerhet idag och i ett framtida klimat.

Optimera regleringen

Med prognoser från oss kan du planera tappningen från de reglerade vattenmagasinen, optimera driften och undvika höga spilltappningar. På en avreglerad elmarknad är kvaliteten på prognoserna allt viktigare. Med våra tillförlitliga prognoser förbättras både din lönsamhet och säkerhet.

Säkra realtidsprognoser i HYFO

HYFO är ett väl etablerat informationssystem för realtidsdata och prognoser för väder och vatten. Det är dessutom webbaserat. Systemet presenterar både meteorologiska och hydrologiska observationer, modellberäkningar och prognoser. Här får du tillgång till zoomningsbara kartor som presenterar data och prognoser geografiskt, i tabeller och i grafer.

HYFO – beslutsunderlag vid planering av vattenresurser

HBV används i hela världen

Vår modell HBV används i ca 40 länder och är mycket av grunden för prognoser för vattenföring världen över. I gränssnittet IHMS beräknar du både korttids- och långtidsprognoser och du har möjlighet att kalibrera modellen själv. Naturligtvis kan HBV kopplas direkt till ditt egna realtidssystem för hydrologisk produktion.

HBV - prognoser för vattenföring

Rätt reglering av vattenmagasin

Med rätt verktyg har du förutsättningarna att hålla vattenmängden på optimal nivå även vid kraftig nederbörd eller tillrinning. SMHI Kraft och Vatten är ett användarvänligt webbverktyg med all relevant väderinformation samlad för att du ska kunna agera proaktivt och fatta rätt beslut.

Rätt reglering av vattenmagasin