Bli larmad vid blixt och åska

SMHIs Åskrisktjänst är en larmtjänst för företag och verksamheter som är känsliga för åska och blixtnedslag och störningar på exempelvis el- eller telenäten. Via SMHIs specialanpassade webbtjänst är det möjligt att bevaka väderläget och vid behov konsultera våra meteorologer. 

Dagens tekniska samhälle har blivit allt mer sårbart för oväder och behovet av larmtjänster för åska blir allt större. Åska och blixtnedslag är ett väderfenomen som kan förekomma hela året, men som är vanligast under juni, juli och augusti. I samband med klimatförändringarna finns även risk att kraftiga åskväder och skyfall blir allt vanligare framöver än vad det har varit hittills.

Skräddarsydd tjänst vid extremväder

blixt åska lightning thunder
Med SMHIs Åskrisktjänst varnas du när det är risk för åskväder

SMHI erbjuder ett kundanpassat larmsystem där vi lägger stor vikt vid att ge en högkvalitativ åskriskprognos. Vid extremt väder med åska och blixtnedslag skickas ett larm via sms och/eller e-post enligt fördefinierade varningsnivåer som skräddarsys efter kundens behov.


- Vi arbetar med 4 olika vädermodeller och studerar flera olika parametrar som kan indikera på att det bildas åska. Med hjälp av våra modeller och mångårig erfarenhet av att arbeta med åskprognoser har vi hög kvalité på våra produkter, säger Fredrik Cronvall, produktansvarig SMHI Energi.

SMHI erbjuder en webbtjänst som ger fullständig överblick och möjlighet att se varningar, det aktuella väderläget samt en prognos för den kommande perioden.

I vårt tjänsteutbud finns också konsultation med meteorolog och möjlighet till väderkonferens vid extrema väderlägen. Våra meteorologer övervakar dina väderintressen och uppdaterar åskriskprognosen mellan tre och fem gånger per dygn.