Tjänster för eldistribution

Inom marknadsområdet eldistribution erbjuder SMHI en rad varnings- och konsultationstjänster som ger dig bästa möjliga förutsättningar att kunna planera för extrema vädertyper såsom åska, kraftig blåst och snö.

Varningar och konsultation

Blixtnedslag i elledning

Planera för åskstörningar

Agera i tid med informations- och varningssystem via webb, e-post, SMS och personlig konsultation.

Knäckt gren

Rätt åtgärd vid oväder

Reducera risken för störningar på el- och telenäten. Vi förvarnar och ger dig konsultation vid blåst och snö.

Kontakta oss

Vi kontaktar dig gärna

Varningar och konsultation

Blixtnedslag i elledning

Planera för åskstörningar

Agera i tid med informations- och varningssystem via webb, e-post, SMS och personlig konsultation.

Knäckt gren

Rätt åtgärd vid oväder

Reducera risken för störningar på el- och telenäten. Vi förvarnar och ger dig konsultation vid blåst och snö.

Kontakta oss

Vi kontaktar dig gärna