Vindlaster

Vid nybyggnation är det viktigt att ta hänsyn till vindens dimensionerande laster. Med hjälp av CFD-teknik och utifrån vindhastigheter med en viss återkomsttid kan detta beräknas. Hänsyn tas även till omkringliggande bebyggelse och topografi, samt till periodisk virvelavlösning som kan skapa svängningar i höga byggnader.

Höga hus med annan planform än rektangulär, analyseras lätt med modern beräkningsteknik, även mikroklimatet i byggnadens närmaste omgivning kan undersökas.

För byggnader med oregelbunden planform begränsas vindens verkan inte bara till en kraft i vindriktningen. Beroende av form och anblåsningsriktning uppträder krafter också tvärs vindriktningen och som vridande moment. Vindlastnormer och handböcker ger föga hjälp för beräkningen av dessa krafter. Detta har hittills gjorts med dyra och tidskrävande vindtunnelförsök, men tack vare CFD-tekniken kan mer flexibla och kostnadseffektiva beräkningar göras.

Resultatet presenteras i form av en utförlig rapport med kartor och illustrationer.

Beräkningsteknik

Strömningsberäkningarna görs med hjälp av CFD-teknik (Computational Fluid Dynamics), en slags numerisk vindtunnel. CFD kan genom sin flexibilitet, precision, detaljrikedom ofta var ett attraktivt alternativ till fysiska vindtunnelförsök. Det är också ofta ett billigare val. CFD-teknik har länge använts vid aerodynamisk utformning av bilar och flygplan, samt inom en rad andra industritillämpningar.