Skanska rustar med fler SMHI-tjänster

Nu får Skanska fler SMHI-tjänster till sin hjälp i den operativa verksamheten. Ett förnyat avtal ger Skanska skräddarsydda vädertjänster för planeringen av olika bygg- och anläggningsmoment, dessutom tillgång till anpassade tjänster för sin vinterväghållning.

– Avtalet öppnar också dörren för att SMHI tillsammans med Skanska kan utveckla helt nya tjänster, berättar Claes Kempe, meteorolog och key account manager, på SMHI.

Det nya avtalet innebär att SMHI får fortsatt förtroende att leverera verksamhetsanpassade vädertjänster åt Skanska, som nu alltså också får fler SMHI-tjänster som stöd i det dagliga arbetet.
 

Byggkran vid bygge

Bättre koll på vinterväglaget

Skanska är en av de största entreprenörerna som sköter svenska vägar och gator. Under vintersäsongen är man ansvarig för snöröjning och halkbekämpning och har därmed behov av att ständigt bevaka väderläget för att kunna göra rätt saker i rätt tid.

SMHI har lång erfarenhet av att utveckla specialiserade vinterväghållningstjänster som fokuserar på frost, ishalka och snö och har kunnat erbjuda Skanska ett komplett paket av anpassade tjänster. Genom avtalet kan ett obegränsat antal anställda inom Skanska, oavsett om de befinner sig på kontoret eller arbetar ute i fält, snabbt nå de digitala vinterväghållningstjänsterna via intranät, webben eller via mobilen och läsplattan. Dessutom har Skanska möjlighet att konsultera en meteorolog alla tider på dygnet, om man skulle behöva expertråd från SMHI i ett visst väderläge.

– Vi använder oss mest av appen SMHI Vinterväg. Den är ett bra komplement till information från Trafikverkets system, säger Mikael Sohlin, chef på Skanska Infraservice, Driftområde Borlänge.

Bygga effektivt och säkert

Det nya avtalet innebär också att Skanska även fortsättningsvis får tillgång till SMHI Byggväder, ett planeringsverktyg för bygg- och anläggningssektorn. Förutom traditionella prognoser hjälper verktyget till att bedöma när det är lämpligt att utföra väderkänsliga moment som gjutning, målning, kranlyft och beläggningsarbeten.

Även SMHI Byggväder nås via Skanskas intranät, webben och mobila enheter samtidigt som möjlighet att konsultera meteorolog ingår.

– Jag är riktigt nöjd med byggväderappen, säger Niclas Odermatt, verksamhetsutvecklare på Skanska Asfalt & Betong.

Samarbete kring tjänster

Vid SMHI sker en kontinuerlig utveckling av nya tjänster och produkter.

– Många gånger uppstår behov från våra kunders sida att utveckla särskilda lösningar. Det nya avtalet öppnar därför upp för gemensam utveckling av nya tjänster som kan vara till nytta i Skanskas verksamhet, berättar Claes Kempe.