Underlag för byggnation utsatt för havsis

I vintertider med isbildning behövs tillförlitliga underlag inför byggnation vid kusten.

SMHIs underlag har många användningsområden

  • Hamnar/bryggor
  • Havsbaserad vindkraft
  • Broar
  • Färjetrafik

SMHI tar fram statistik för:

  • Farledsinformation
  • Statistik över isvintrarnas svårighetsgrad
  • Expertbedömningar av innevarande isvinter jämfört med normalvärden

Vi kan även bistå med prognoser för isläggning och islossning för Östersjön, Skagerrak och Kattegatt, lämpliga för sjöfarten, byggnationer och känslig infrastruktur.

Kontakta oss för mer information och prisförslag.