Mindre blåsig stadsmiljö med tidiga vindstudier

Stadsplanerare upplever ofta svårigheter att skapa bebyggda miljöer med goda vindegenskaper. Vinden varierar kraftigt på små avstånd och upplevs som besvärande ”blåsig” redan vid låga vindhastigheter. SMHIs vindkonsulter fick möjligheten att komma in tidigt i planeringen av nya Södra Värtahamnen, på uppdrag av Stockholms stad.

– Det är svårt att förbättra en dålig vindmiljö i efterhand, säger Sofia Malmsten, projektledare SMHI.
– Genom att komma in tidigt i planeringsprocessen kan det fortfarande finnas möjlighet att påverka.

Vindmodellering bra alternativ till fysiska tester

Stockholms stad tar fram en ny detaljplanering av Södra Värtahamnen i Stockholm och är måna om att skapa ett gott vindklimat i området. SMHI fick i uppdrag att beskriva hur vindmiljön kommer att bli med den föreslagna utformningen i två delområden.

beräkningsdomän
Bilden visar de byggnader och topografin som ingick i vindberäkningarna. Området Södra Värtan har markerats med röd färg. Förstora Bild

För det ena delområdet, Södra Värtan, genomförde SMHI tredimensionella strömningsberäkningar med så kallad CFD-teknik (Computational Fluid Dynamics). CFD kan liknas vid en numerisk vindtunnel som genom sin flexibilitet och precision ofta är ett attraktivt val framför fysiska vindtunnelförsök.

Vindförhållandena studerades med hög detaljrikedom och vägdes samman med vindstatistik från en närliggande väderstation. Resultaten presenterades grafiskt i kartform i mått som kan jämföras med komfortkriterier.

Vindkartering
Pilarna visar vindens strömningsmönster vid vindar från nordost. Färgskalan anger hur mycket det blåser jämfört med ett öppet fält eller havet. Gulgrön färg innebär att vinden upplevs lika stark som på ett öppet fält. Gul och röd färg innebär att vinden upplevs starkare och blå och grön färg att vinden upplevs svagare.

Kartering eller kvalitativ bedömning

SMHI har lång erfarenhet av vindkarteringar.

– CFD-teknik har använts vid SMHI för beräkningar i luft och vatten i mer än 30 år, säger Sofia Malmsten.

I det andra delområdet i Södra Värtahamnen, Valparaiso, valde man att göra en kvalitativ vindbedömning, som grundar sig på vindstatistik och SMHIs långa erfarenhet av vindkarteringar i stadsmiljöer.

- Det är en möjlighet om man vill titta på vindmiljön på en övergripande nivå eller identifiera tänkbara problemområden, säger Sofia Malmsten
- Vi tittade på utformningen av delområdet och gjorde ett expertutlåtande, baserat på vår långa erfarenhet av vindkarteringar i stadsmiljöer.