Karlshamns kommun får hjälp av SMHI för att minimera risken för vattenbrist

Klimatanalyser har visat att Karlshamns kommun löper stor risk att drabbas av vattenbrist i framtiden. Kommunen arbetar därför aktivt med att trygga tillgången på friskt vatten även i ett förändrat klimat. SMHI anlitades för att sätta upp ett hydrologiskt prognossystem som gör det möjligt att prognostisera tillrinningar till vattenmagasinen i Mieån.

Karlshams kommun ligger i det område av landet där nuvarande klimatscenarier visar på ökande risk för vattenbrist mot slutet av seklet. Enligt klimat- och sårbarhetsanalysen för Blekinge län kommer lågvattenperioden att bli längre med lägre vattenföringar.

Klimatförändringar redan märkbara

Men klimatet är i förändring redan idag och 2013 drabbades området av en långvarig torka som orsakade problem för den kommunala vattenförsörjningen. För kommunen har det därför varit av stor vikt att trygga tillgången till hälsosamt vatten för medborgarna idag och i framtida klimat.

Hydrologiskt prognossystem ska säkra vattentillgång

Som ett led i arbetet har SMHIs avdelning för affärsverksamhet anlitats för att etablera ett hydrologiskt prognossystem som ska göra det möjligt att prognostisera tillrinningar till vattenmagasinen i Mieån. Tillsammans med kommunens egna mätningar av nivåer och flöden gör prognoser på upp till 10 dygn det möjligt att hålla optimal drift av färskvattenmagasinen och minska risken för brist på hälsosamt vatten.

Driftsättning i oktober

SMHI arbetar nu med att bygga upp prognossystemet och driftsättning planeras till oktober 2014 i god tid innan kommande vinterperiod. Kommunens samordnare Ida Schyberg ser fram emot att ha systemet till hjälp i arbetet:

– Vår absoluta förhoppning är att vi med hjälp av prognossystemet kan säkra vattenförsörjningen och följa gällande vattendomar även i torrperioder.
 

Sjö i Karlshamns kommun