Statistik och data

Grunden i SMHIs verksamhet är ständiga observationer, bearbetningar och analyser av data om atmosfären, sjöar, hav och land. Vi har unik kunskap om Sveriges historiska och framtida klimat, och mer än 100-årig erfarenhet av att ta fram beslutsunderlag för olika aktörer i samhället. Utifrån våra långa tidsserier från Sverige och resten av världen skräddarsyr vi statistik som passar dina önskemål och behov.

Beställ väderstatistik

– uppgifter från hundratals stationer
Vi hämtar data från SMHIs omfattande väderdatabas och sammanställer enligt dina önskemål.

 

Beställ väderstatistik

– uppgifter från hundratals stationer
Vi hämtar data från SMHIs omfattande väderdatabas och sammanställer enligt dina önskemål.