Praktisk träning i luftkvalitetsmodellering

ABEA, Association of Bulgarian Energy Agencies, använder det toppmoderna luftkvalitetssystemet Airviro för bedömningar av luftkvaliteten i bulgariska städer. SMHI fick besök av två anställda från ABEA som fick praktisk utbildning och stöd för att komma igång. 

Airviro är ett system utformat för att på ett lätt och anpassat sätt hantera alla tre huvudinstrumenten i luftkvalitetscykeln; övervakning, inventering av utsläpp och modellering av luftföroreningar. Systemet utvecklas i samarbete med luftkvalitetsexperter på SMHI och IT-bolaget Apertum.

ABEA:s Airviro-licens installerades under sommaren, men man var i behov av viss assistans för att komma igång.

Simulering av nivåer av luftföroreningar

– Vi hjälpte dem att ladda emissionsdata och ett vägnät och visade dem alla steg i processen. I slutet av veckan kunde de köra verkliga simuleringar, säger Martin Torstensson, SMHI.

– Utbildningen på SMHI var verkligen bra för oss för att kunna starta tillämpningen av Airviro i Bulgarien. Vi hoppas att användningen av systemet kommer att hjälpa beslutsfattare att vidta nödvändiga åtgärder för att klara av luftkvalitetsproblemen i våra städer, särskilt vad gäller partiklar, säger Vasil Zlatev, som var en av deltagarna från ABEA.

Trafik- och energirelaterade utsläpp

ABEA har tänkt använda Airviro för luftkvalitetsutredningar rörande både trafik och energianvändning. Bulgarien har en luftkvalitetsproblematik som rör småskalig bostadsuppvärmning i kombination med kalla och stabila väderförhållanden, vilket liknar situationen i delar av Sverige. ABEA kommer också att utföra kvalitetsövervakning av luften utanför skolor och samtidigt ge elever och andra intressenter information för att skapa medvetenhet.

– Besöket på SMHI har inspirerat oss och låtit oss se arbetet som ligger bakom Airviro. Nu har vi återvänt till Bulgarien fyllda av motivation att bidra till forskningen och förbättringen av luftkvaliteten i Bulgarien, säger Vasil.
 

Kurs i Airviro för deltagare från Bulgarien
Under september genomfördes en kurs i Airviro med två anställda från ABEA, Association of Bulgarian Energy Agencies i Plovdiv Bulgarien. Från vänster, Kiril Tunev ABEA, Leandra Caldarulo SMHI, Martin Torstensson SMHI och Vasil Zlatev ABEA.