Vindkraft

SMHI erbjuder oberoende beslutsunderlag för vindkraftsetablering, drift och nedmontering. Vi har långvarig erfarenhet av mätningar, kvalitetssäkring, forskning och analys av vindar i kallt klimat, och utför såväl grundläggande bedömningar av de fysikaliska förutsättningarna för vindkraft som produktionsprognoser, driftövervakning och utbildning.

Spara tid med virtuella mätmaster

Nya möjligheter sänker dina kostnader i projekteringsfasen. Med en virtuell mätmast minskar du behovet av kartering och verklig mätning.
 

Vindenergi till havs

- underlag om vindar, vågor och vattenstånd
Vi tar fram nödvändig information för planering av vindkraftverk till havs. Vi kan även göra spridningsberäkningar av utsläpp i vindkraftsområdet, och ta hänsyn till ett klimat i förändring.

Prognoser för din vindkraftsproduktion

- energiproduktionen för varje enskilt vindkraftverk timme för timme
Låt SMHI räkna ut hur mycket el ditt vindkraftverk eller hela din vindkraftspark kommer att producera. Våra högupplösta lokala prognosberäkningar i täta tidssteg anpassas efter varje enskilt vindkraftverk.

Spara tid med virtuella mätmaster

Nya möjligheter sänker dina kostnader i projekteringsfasen. Med en virtuell mätmast minskar du behovet av kartering och verklig mätning.
 

Vindenergi till havs

- underlag om vindar, vågor och vattenstånd
Vi tar fram nödvändig information för planering av vindkraftverk till havs. Vi kan även göra spridningsberäkningar av utsläpp i vindkraftsområdet, och ta hänsyn till ett klimat i förändring.

Prognoser för din vindkraftsproduktion

- energiproduktionen för varje enskilt vindkraftverk timme för timme
Låt SMHI räkna ut hur mycket el ditt vindkraftverk eller hela din vindkraftspark kommer att producera. Våra högupplösta lokala prognosberäkningar i täta tidssteg anpassas efter varje enskilt vindkraftverk.