Vi lanserar virtuella mätmaster för snabbare projektering av vindkraft

SMHI har utvecklat en ny unik vindmodell för att snabbare kunna få information om vindens hastighet och riktning vid projektering av vindkraftverk.

När vindkraftverk projekteras så är val av plats mycket viktig för kraftverkets framtida produktion och lönsamhet. För att hitta den mest gynnsamma platsen för kraftverken görs idag först en vindkartering, en uppskattning av vindens hastighet och riktning med hjälp av medelvärden för tidigare år, och därefter verkliga mätningar på plats. Vindkarteringen är inte alltid träffsäker och de verkliga mätningarna tar tid.

Snabbare med virtuell mätmast

Med en virtuell mast går projekteringen av vindkraftverket snabbare. Den virtuella masten används istället för att genomföra en vindkartering och resultatet blir mer träffsäkert. Om dessutom flera kraftverk planeras i samma område så behövs inte lika många verkliga mätningar genomföras.

Ny unik vindmodell ger nya möjligheter

Resultatet från den virtuella masten fås genom att använda en helt ny unik vindmodell som bygger på SMHIs ledande modeller för meteorologi och klimatologi. Till skillnad från de beräkningar som görs vid en vindkartering så tar den nya modellen ännu mer hänsyn till effekter av till exempel temperaturens variation med höjden, markens skrovlighet och typ av terräng. Detta ger en hög träffsäkerhet där beräkningarna stämmer väl överens med verkligheten, något som inte har varit möjligt tidigare. Resultaten presenteras som långa tidsserier för aktuell plats.

Graf över vindprofil från SMHI
Grafen visar ett exempel på vindprofil med hög korrelation mellan uppmätta värden och beräknade värden på höjden 0- 200 m. Förstora Bild

Vindkraft på frammarsch

Energi från vindkraft är på stark frammarsch. Utvecklingen drivs av mål för förnybar energi både nationellt och inom EU. I riksdagens planeringsram för år 2020 ska det vara möjligt att bygga vindkraft för en elproduktion på 30 TWh. En snabbare och mer träffsäker projektering skulle kunna betyda att energin från vindkraftverken optimeras och omställningen till förnybar energi underlättas.

Oberoende expertis inom vindkraft

SMHI erbjuder oberoende beslutsunderlag för vindkraftsetablering, drift och nedmontering. Vi har långvarig erfarenhet av mätningar, kvalitetssäkring, forskning och analys av vindar i kallt klimat, och utför såväl grundläggande bedömningar av de fysikaliska förutsättningarna för vindkraft som produktionsprognoser, driftövervakning och utbildning.

Kontakt

Helen Ivars, säljansvarig
tel: 011-495 82 20
e-post: helen.ivars@smhi.se