Sveriges vattenkraft träffas i Norrköping

Under två dagar i november samlades flertalet företag inom vattenkraftsindustrin i Norrköping för att utbyta erfarenheter kring SMHIs hydrologiska prognosmodeller. Stora aktörer som t.ex. Vattenfall, Statkraft och Vattenregleringsföretagen fanns på plats.

Modellerna är en viktig ingrediens vid kraftproducenternas optimering av vattenkraftsanläggningarna i hela landet, såväl under våren, när snösmältningen kommer igång, som under sommar och höst, då det kan vara långa perioder med mycket nederbörd som rinner till anläggningarna.

Produktchef Sten Lindell berättar: -Under dessa omständigheter är företagen beroende av att få mycket tillförlitliga prognoser om hur stora flödena kommer att bli och när de kommer. Och kvaliteten på prognosen blir allt viktigare på en avreglerad elmarknad.

Optimeringen av anläggningarna kan i framtiden bli ännu bättre med hjälp av den pågående utvecklingen av kvalitetssäkring av data och forskningen om fler-dygns prognoser. Dammsäkerhet i framtidens klimat är ett annat mycket angeläget ämne och en viktig del i vattenkraftsindustrins säkerhetsarbete. Under sammankomsten presenterades de senaste rönen ifrån SMHIs arbete som utförts tillsammans med andra viktiga aktörer inom branschen, t.ex. Elforsk.

Vill du veta mer

Kontakta produktchef Sten Lindell för mer information om hydrologiska prognoser. E-post sten.lindell@smhi.se. Telefon 011-495 85 94.