Prognosstyrd markvärme gynnar både miljön och plånboken

Uppvärmda markytor såsom torg, gågator och idrottsanläggningar hålls ofta fria från snö och is med hjälp av system som konstant levererar maximal uppvärmning vintertid. SMHI har utvecklat en tjänst som gör att grundvärmen kan hållas på en låg nivå när det är snöfritt medan värmetillförsel ökas via en styrsignal när prognosdata visar snöfall, något som ger torra markytor med optimerad energiåtgång.

Vintertid är det viktigt att vissa ytor är fria från snö och is. En vanlig lösning är markvärmesystem med värmeslingor som står på för fullt hela vintern, vilket innebär att man till stor del ”eldar för kråkorna” eftersom det största behovet av maximal uppvärmning uppkommer först vid snöfall.
En annan vanlig lösning är att låta systemet hålla en viss grundvärme och låta en snögivare skicka en styrsignal om att värmepådrag behövs, vilket innebär att uppvärmningen sker när väderomslaget redan är ett faktum och snön hinner därmed lägga sig.

Uppvärmning enbart vid behov

SMHI har utvecklat ett system där uppvärmningen sker med hjälp av lokala prognosdata. I lagom tid innan snön beräknas falla får värmesystemet en signal om att värmen ska höjas. Signalen tas emot av en prognosmottagare som installerats på ett befintligt automatiskt reglersystem. När snöfallet väl inträffar är markytan redan uppvärmd och förhindrar att det bildas snö eller is.

Torbjörn Sandberg, driftchef på Umeå kommun, har testat tjänsten den gångna vintern. Han förklarar:
– För vår del var målet främst att minska energiförbrukningen och därigenom värna om miljön. Sedan är det förstås en ekonomisk fråga, då markvärmda ytor kostar stora pengar.

Många användningsområden

En stor användare av markvärme är landets kommuner som värmer upp exempelvis gator, torg, resecentra och idrottsanläggningar, men behovet av snö- och isfria ytor är stort och användningsområdena många. SMHI styr till exempel uppvärmningen av helikopterplattan på Huddinge sjukhus och avlastningsrampen på ett av Vattenfalls värmeverk.

– Det är mest fantasin som sätter gränserna, säger Daniel Andersson, säljansvarig för prognosstyrd markvärme SMHI.