Viktigt med mer kunskap om klimatet för energisektorn

Sol- och vindkraft växer i Europa och utgör en växande andel av energiproduktionen. Därmed blir information om klimatet allt viktigare. Det handlar även om risker för extremväder som kan påverka elöverföring och offshore-verksamhet. Nu ska SMHI bidra till ökad kunskap om klimatet. Under två års tid kommer SMHI delta i projektet Clim4Energy. Fokus för SMHI i projektet är hur den framtida vattenkraftproduktionen påverkas när klimatet förändras.

Vattenkraften i Skandinavien ses ibland som ett batteri som kan leverera kraft när det är mulet och solen inte skiner, den kan enkelt stängas och slås på. Inom projektet kommer det göras fallstudier med klimatparametrar som är relevanta för energisektorn. Till slutet av projektet ska det tas fram 9 stycken indikatorer som visar på klimatutvecklingen i Europa med fokus på energimarknaden. Inom de delar av projektet som SMHI ansvarar för kommer det studeras hur förändring i tillrinning och förändrad snösäsong kan påverka vattenkraftproduktionen.

Flera europeiska deltagare i Clim4Energy

Projektet påbörjades januari 2016 och kommer att pågå fram till våren 2018. Clim4Energy samlar experter från 7 olika klimatforskning- och serviceföretag eller myndigheter och 11 aktörer inom energimarknaden.

Projektet koordineras av CEA (French Alternative Energies and Atomic Energy Commission). Övriga deltagare är:

  • CNRS (National Center for Scientific Research, Frankrike)
  • FMI (Meteorologiska Institutet i Finland)
  • Météo-France (Meteorologiska Institutet i Frankrike)
  • BSC (Barcelona Supercomputing Centre, Spanien)
  • MetOffice  (Meteorologiska Institutet i England)
  • Gerics (Climate Service Center, Tyskland)

Utöver dessa deltagare finns det ett antal testare (co-designers) som ska representera användarna av den relevanta informationen. För SMHIs del finns tre sådana: Statkraft, Vattenfall och Nena A/S.