Ny normalperiod för SMHI Graddagar, SMHI Energi-Index och SMHI Kyl-Index

Normalperioder används för att spegla ett normalt klimat. SMHI Fastighet byter normalperiod från 81-10 till 91-20 vid årsskiftet 2021/2022. I samband med förändringen införs även dynamiska normalvärden.

Ny normalperiod 2022 (1991–2020)

SMHI Fastighet har för avseende att byta normalperiod januari 2022 för produkterna Energi-Index, Graddagar och Kyl-Index. Bytet görs för att bättre spegla nuvarande klimat.

  • Kunder som abonnerar på månadsvärden av produkterna kommer med automatik att erhålla historiska värden 10 år tillbaka för sina orter vilket ger en möjlighet att vid behov justera sin energistatistik. SMHI kommer att erbjuda en längre historisk period av månadsvärden om det önskas mot en subventionerad kostnad under hela 2022.
  • Kunder som abonnerar på dygnsvärden av produkterna kommer med automatik att erhålla historiska värden 5 år tillbaka för sina orter vilket ger en möjlighet att vid behov justera sin energistatistik. SMHI kommer att erbjuda en längre historisk period av månadsvärden om det önskas mot en subventionerad kostnad under hela 2022.

  • Vid skiftet till den nya normalperioden kommer vi samtidigt göra en förändring i normalvärdena. SMHI Fastighets normalvärden kommer inte längre vara statiska utan dynamiska och anpassa sig till storhelger. Då storhelger infaller på olika veckodagar varje år så kommer även normalvärdena förändras från år till år. Det innebär att man inte kan läsa in fasta normalvärden i system.

Vilka konsekvenser har byte av normalperiod?

När vi bytte normalperiod 2015 såg vi en minskning i uppvärmningsbehovet med 2–4%. Vid bytet 2022 är det troligt att vi återigen ser en minskning då de senaste tio åren har varit varmare än referensnormalperioden. En förändring av normalvärden för Energi-Index, Graddagar och Kyl-Index är således trolig.

Förändringen kommer leda till ett hack i energistatistiken som kan korrigeras genom att genomföra nya beräkningar bakåt i tiden med de nya normalvärdena.