ESS beställer extremväderanalyser av SMHI

European Spallation Source (ESS) är ett flervetenskapligt forskningscentrum som ska byggas i Lund. Anläggningen kommer att grundas på världens mest kraftfulla neutronkälla. ESS har kontrakterat SMHI för att utreda risken för att extrema väderhändelser med mycket låga sannolikheter inträffar. Resultaten från utredningen används för att dimensionera byggnaderna som rymmer den känsliga utrustningen.

Som expertmyndighet inom meteorologi är SMHI en självklar leverantör av utredningar kring extremt väder. ESS i Lund är en forskningsanläggning baserad på en partikelaccelerator och spallationsteknik, vilket innebär att radioaktiva ämnen kommer att bildas. Detta ställer speciella krav på planeringsunderlaget.

Ett flertal olika väderhändelser, däribland starka vindar, intensiv nederbörd, höga temperaturer och snölaster är aktuella för utredning, med mycket långa återkomsttider. SMHI kommer även genomföra en pilotstudie för att ta fram en metodik för att analysera blixtdata.

– SMHI har lång erfarenhet av att ta fram beslutsunderlag för anläggningar som av olika skäl har höga krav på säkerhet. Därför känner vi oss trygga med att ta på oss det här uppdraget åt ESS, säger Sofia Malmsten som är produkt- och säljansvarig för statistiska analyser.

SMHIs underlag ligger till grund för Boverkets normer kring vindlaster och snölaster för byggnader. Vi utför även utredningar som ligger i gränslandet mellan meterologi, oceanografi och hydrologi, i nutida och framtida klimat.

ESS i Lund
ESS i Lund Foto European Spallation Source