Bättre förutsättningar för vinterväghållaren

För vinterväghållaren innebär vardagen snabba beslut för att hålla våra vägar snö- och halkfria. Lagom till vintern släpper SMHI både en nyutvecklad webbtjänst och en mobil applikation som ska förenkla arbetet.

Vinterhalvåret bjuder på utmanande väderomställningar, vilka har en direkt påverkan på väglaget. Vinterväghållaren måste därför ofta agera med kort varsel. Traditionella väderprognoser hjälper för att få en övergripande bild av läget, men det krävs dessutom mer specialiserade prognoser för att kunna ta rätt beslut.

SMHI har lång erfarenhet av anpassade prognoser och verktyg för vinterväghållning. I år har webbtjänsterna fått en ny teknisk plattform och ett grafiskt gränssnitt som ska göra användandet mer lättnavigerat och överskådligt. För att användaren ska kunna få en snabb och klar bild av väderläget har bland annat nya kartfunktioner tillkommit. Kartorna går att panorera och zooma och det är också möjligt att lägga till en mängd viktiga parametrar i samma karta.

För vinterväghållaren innebär temperaturer som rör sig kring nollstrecket en stor utmaning. Det är lätt att det bildas förrädisk halka på vägbanan om inte rätt åtgärd vidtas. För att underlätta beslutsfattandet åskådliggörs risken för olika typer av halka grafiskt på frostriskkartor och diagram som visar daggpunkt och vägytans temperatur. Hjälpmedlen ger bättre möjlighet att skapa säkra vägar genom att salta innan halkan slår till, samtidigt som de minskar risken för att det saltas när det inte behövs.

Nya möjligheter med mobila applikationer

Vinterväg app, startvy

Modern teknik i form av smartphones och läsplattor har också gjort det möjligt att erbjuda en helt annan tillgänglighet för yrkesgrupper som rör på sig i arbetet. SMHI har därför utvecklad en mobil applikation för iPhone/iPad och Android som ger vinterväghållaren det hon eller han behöver på fickan för att kunna ta viktiga beslut.

I applikationen har vinterväghållaren tillgång till nödvändiga prognoser och observationer. Det gör det möjligt att hålla koll på när det väntas bli frostbildning, se riskerna för olika typer av halka och överblicka ackumulerad snömängd. Till hjälp finns också radar- och satellitbilder, prognoskartor och meteorologens bedömning av väderläget.

– Vägmeteorologens utlåtande är bland den mest värdefulla informationen för våra kunder. Det ger dem en trygghet i sina beslut och är ett stort stöd när det gäller att planera rätt insats, säger Daniel Andersson, försäljningsansvarig för tjänsten på SMHI.

Användarnas synpunkter och behov har varit viktiga i utvecklingen av vinterväghållningstjänsterna. Funktioner som funnits tidigare har förbättrats och nya har tillkommit.

– Våra kunder uppskattar verkligen att vi utvecklat de här verktygen just för deras verksamhet med deras vardagssituationer i åtanke. Reaktionerna har varit väldigt positiva, säger Daniel.