Byggnation nära vatten

Vattnet påverkar förutsättningarna för dig som planerar och projekterar byggnation eller arbetar med samhällsplanering. SMHIs mätningar och beräkningar ger dig underlag för dimensionering eller tillståndsprövning för byggnation i eller nära vatten. Med våra skräddarsydda lösningar får du som en kund en god säkerhet, ända in i framtiden. 

Byggnation nära vatten

SMHIs expertis sträcker sig över hydraulisk modellering, vågmodellering och statistik, strömmar och strömning, erosion, vattenstånd och klimat. Vi genomför lokala, platsspecifika utredningar inför exempelvis projektering. Det kan gälla allt från en vägtrumma vid ett mindre vattendrag till vindparksanläggningar till havs. Vi har även erfarenhet av muddringar och anläggning av hamnar.

Kontakta oss för mer information eller beställning

Ta hänsyn till ett förändrat klimat och bygg för hållbar konstruktion

Vi går mot ett varmare och nederbördsrikare klimat i Sverige. Traditionella beräkningar av dimensioneringsunderlag för byggande i vatten baseras på statistiska analyser av långa hydrologiska mätserier. Dessa tar inte hänsyn till att temperaturerna och nederbördsmönstret förändras i ett framtida klimat. För byggnader och konstruktioner som förväntas ha en livslängd på 100 år eller längre är det därför viktigt att även ta hänsyn till deras känslighet för klimatförändringar.

Genom att använda flera regionala klimatscenarier tillsammans med hydrologiska modellberäkningar kan SMHI ta fram olika hydrologiska scenarier. Frekvensanalys av dessa scenarier ger en bild av hur osäkerheten som tillförs av klimatförändringar påverkar resultatet av det traditionella dimensioneringsunderlaget.