Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Remiss avseende delbetänkandet av Utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster - ”digitalförvaltning.nu” (SOU 2017:23)

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/662/10.1
Departement/Myndighet : Finansdepartementet
Besvarad datum: 15 juni 2017
Senast uppdaterad:

Yttrande över Förslag till bildande av Åsnens Nationalpark

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/1023/10.1
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad datum: 14 juni 2017
Senast uppdaterad:

Ansökan om tillstånd för landbaserad fiskodling, Sotenäs kommun. Prövning av miljöfarlig verksamhet samt vattenverksamhet enligt 9 och 11 kap. Miljöbalken

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/1150/14.1
Departement/Myndighet : Smögenlax Aquaculture AB
Besvarad datum: 8 juni 2017
Senast uppdaterad:

Ansökan från Sveaskogs Förvaltnings AB om tillståndsansökan av Bergvattnets damm, Laxå kommun, Örebro län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/1097/10.1
Departement/Myndighet : Vänersborgs Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Besvarad datum: 1 juni 2017
Senast uppdaterad:

Samråd av lokalisering av ny E4 Kongberget - Gnarp i Nordanstigs kommun, Gävleborgs län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/913/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 31 maj 2017
Senast uppdaterad:

Samråd angående projekt Ostlänken och delsträckan Sjösa-Skavsta

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/916/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 24 maj 2017
Senast uppdaterad:

Samråd inför ansökan om tillstånd för vattenverksamhet för anläggning av ny öppningsbar bro, väg 263 Erikssund, Upplands-Bro och Sigtuna kommun, Stockholms län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/897/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 23 maj 2017
Senast uppdaterad:

Vägplan för Förstärkningsåtgärder av väg 810 genom Vuollerim centrum i Jokkmokks kommun, Norrbottens län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/679/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 19 maj 2017
Senast uppdaterad:

Samrådsremiss för lokalisering av dubbelspår utmed Ostkustbanana, delen Kringlan – Ljusne i Söderhamns kommun, och Gävle kommun, Gävleborgs län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/955/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 19 maj 2017
Senast uppdaterad:

Samråd om gränsöverskridande miljöpåverkan från gasledningsprojektet Nord Stream 2 AG enligt Esbokonventionen

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2013/862/10.1
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad datum: 11 maj 2017
Senast uppdaterad: