Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Samråd enligt Sevesolagen

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/245/10.1
Departement/Myndighet : Befesa ScanDust AB
Besvarad datum: 21 februari 2017
Senast uppdaterad:

Transportstyrelsens rapport Miljözoner för lätta fordon

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2016/2466/10.1
Departement/Myndighet : Näringsdepartementet
Besvarad datum: 14 februari 2017
Senast uppdaterad:

Remiss av Handlingsplan för hållbart markbyggande i ett föränderligt klimat

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2016/2363/10.1
Departement/Myndighet : Statens geotekniska institut SGI
Besvarad datum: 1 februari 2017
Senast uppdaterad:

Planeringsunderlag inför arbete med sammanfattande redogörelse gällande översiktsplan, Luleå kommun, Norrbottens län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/20/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Norrbottens län
Besvarad datum: 26 januari 2017
Senast uppdaterad:

Samråd angående Järnvägsplan Dunsjö Jakobshyttan, dubbelspårsutbyggnad

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2016/2474/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 26 januari 2017
Senast uppdaterad:

Begäran om underlag inför sammanfattande redogörelse för Hallands län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2016/2240/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Hallands län
Besvarad datum: 26 januari 2017
Senast uppdaterad:

Kompletterande samråd för utbyggnad av Pampusterminalen och dumpningsområden för muddermassor

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2016/1013/10.1
Departement/Myndighet : Norrköpings Hamn AB
Besvarad datum: 24 januari 2017
Senast uppdaterad:

Samrådsremiss för E10 vid Kiruna nya Centrum, Kiruna kommun, Norrbottens län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2016/2449/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 19 januari 2017
Senast uppdaterad:

Förslag till strategi för ökad användning av solel [ER 2016:16], samt Förslag till heltäckande solelstatistik [ER 2016:20]

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2016/2053/10.1
Departement/Myndighet : Miljö- och energidepartementet
Besvarad datum: 13 januari 2017
Senast uppdaterad:

Almedal-Mölnlycke, en del av Götalandsbanan, Samrådshandling för val av lokalisering

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2016/2389/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 11 januari 2017
Senast uppdaterad: