Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Begäran om yttrande avseende ansökan för vindkraft på Storgrundet, inom vattenområde i Söderhamn och Gävle kommun, Gävleborgs län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2020/785/14.1
Departement/Myndighet : Storgrundet Offshore AB
Besvarad datum: 15 maj 2020
Senast uppdaterad:

Yttrande över remiss av SOU 2020:4 Vägen till en klimatpositiv framtid

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2020/487/10.1
Departement/Myndighet : Miljödepartementet
Besvarad datum: 15 maj 2020
Senast uppdaterad:

Begäran om yttrande avseende ansökan för vindkraft på Storgrundet, inom vattenområde i Söderhamn och Gävle kommun, Gävleborgs län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2020/785/14.1
Departement/Myndighet : wpd offshore Stockholm AB
Besvarad datum: 15 maj 2020
Senast uppdaterad:

Yttrande över ansökan om tillstånd till utrivning av del av vattenanläggning med mera i Järleån vid Järle kvarn, Nora kommun.

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2020/991/10.1
Departement/Myndighet : Nacka tingsrätt
Besvarad datum: 14 maj 2020
Senast uppdaterad:

Yttrande över ansökan om tillstånd till utrivning av del av vattenanläggning med mera i Järleån vid Järle kvarn, Nora kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2020/991/10.1
Departement/Myndighet : Nacka tingsrätt
Besvarad datum: 14 maj 2020
Senast uppdaterad:

Yttrande över samråd för Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) Återvinningsanläggning Höganäs

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2020/830/14.1
Departement/Myndighet : Sweco Environment AB
Besvarad datum: 29 april 2020
Senast uppdaterad:

Yttrande över remiss av betänkandet En utvecklad vattenförvaltning SOU 2016:66

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2020/260/10.1
Departement/Myndighet : Miljödepartementet
Besvarad datum: 29 april 2020
Senast uppdaterad:

Yttrande över samrådsremiss för ny järnväg mellan Göteborg–Borås, en del av nya stambanor i Göteborg Stad, Mölndals stad, Härryda kommun, Bollebygds kommun, Marks kommun och Borås Stad

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2020/647/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 28 april 2020
Senast uppdaterad:

Yttrande över samråd gällande utrivning av vandringshinder i Husbyån, Haninge kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2020/927/14.1
Departement/Myndighet : Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund
Besvarad datum: 28 april 2020
Senast uppdaterad:

Notification on the strategic environmental assessment for the Maritime Spatian Plan of Internal Sea Waters, Territorial Sea and Exclusive Economic Zone.

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2020/703/10.1
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad datum: 24 april 2020
Senast uppdaterad: