Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Samråd angående översiktsplan för Öckerö kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/2292/10.1
Departement/Myndighet : Öckerö kommun
Besvarad datum: 17 januari 2018
Senast uppdaterad:

Regional vattenförsörjningsplan för Blekinge län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/1364/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Blekinge
Besvarad datum: 12 januari 2018
Senast uppdaterad:

Bedömning av självrening och retention i mark vid prövning av små avlopp – smittskydd och fosfor

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/2158/10.1
Departement/Myndighet : Havs- och vattenmyndigheten
Besvarad datum: 10 januari 2018
Senast uppdaterad:

Samråd angående ytvattenuttag från Mörrumsån för allmän reservvattentäkt

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/2417/10.1
Departement/Myndighet : Karlshamns kommun
Besvarad datum: 8 januari 2018
Senast uppdaterad:

Förslag till översiktsplan för Oskarshamns kommun 2050

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/2167/10.1
Departement/Myndighet : Oskarshamns kommun
Besvarad datum: 8 januari 2018
Senast uppdaterad:

Samråd av förslag till fördjupad översiktsplan för landsbygdscentra, Piteå kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/2247/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Norrbotten
Besvarad datum: 20 december 2017
Senast uppdaterad:

Samrådsremiss för E45 delen Rengsjön - Älvros i Härjedalens kommun, Jämtlands län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/2341/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 20 december 2017
Senast uppdaterad:

Yttrande över ”Förslag till reviderad Regional handlingsplan för klimatanpassning i Västernorrlands län”

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/2100/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Västernorrland
Besvarad datum: 20 december 2017
Senast uppdaterad:

Samrådsremiss för ombyggnad av väg 745, delen Bjuråker-Näsviken i Hudiksvalls kommun, Västernorrlands län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/2401/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 19 december 2017
Senast uppdaterad:

Samordnad beredskapsplan för höga flöden och dammhaveri i södra Sverige

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/2349/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen i Hallands län
Besvarad datum: 6 december 2017
Senast uppdaterad: