Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Samråd angående tillståndsansökan för utveckling av Norrenergi AB:s fjärrvärmeverk i Solna, Solnaverket

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/439/10.1
Departement/Myndighet : Norrenergi AB
Besvarad datum: 27 april 2018
Senast uppdaterad:

Förslag till ändring i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/544/10.1
Departement/Myndighet : Boverket
Besvarad datum: 26 april 2018
Senast uppdaterad:

Kommuntäckande översiktsplan för Älvsbyns kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/702/10.1
Departement/Myndighet : MSB
Besvarad datum: 26 april 2018
Senast uppdaterad:

Yttrande över samråd enligt 6 kap. miljöbalken avseende Befesa ScanDust AB:s verksamhet på Varvsudden i Landskrona

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/804/14.1
Departement/Myndighet : Setterwalls Advokatbyrå AB
Besvarad datum: 24 april 2018
Senast uppdaterad:

Remiss avseende slutbetänkande Reboot – omstart för den digitala förvaltningen (SOU 2017:114)

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/219/10.1
Departement/Myndighet : Finansdepartementet
Besvarad datum: 17 april 2018
Senast uppdaterad:

Samråd om nya broar m.m. vid Vaggeryds kvarn enligt 6 kap. miljöbalken

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/736/10.1
Departement/Myndighet : Vaggeryds kommun
Besvarad datum: 16 april 2018
Senast uppdaterad:

Ansökan från MölnDala Fastighets AB m.fl. om tillstånd till vattenverksamhet för flytt och ombyggnad av betongåränna och anläggande av ”bypass-rör” m.m. i Forsåker, Mölndals kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/1191/10.1
Departement/Myndighet : Vänersborgs Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Besvarad datum: 3 april 2018
Senast uppdaterad:

Yttrande över förslag till ny förordning om luftvårdsprogram och utsläpp till luft

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/33/10.1
Departement/Myndighet : Miljö- och energidepartementet
Besvarad datum: 27 mars 2018
Senast uppdaterad:

Granskning av detaljplan för ny sjöräddnings-station, del av Rörö 1:2 och Rörö 1:3, Öckerö kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/2387/10.1
Departement/Myndighet : Öckerö Kommun
Besvarad datum: 26 mars 2018
Senast uppdaterad:

Utställning - Översiktsplan för Öckerö kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/2292/10.1
Departement/Myndighet : Öckerö Kommun
Besvarad datum: 26 mars 2018
Senast uppdaterad: