Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Yttrande från SMHI över Manual för uppföljning och bedömning av miljökvalitetsmålet Ingen övergödning

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/1111/10.1
Departement/Myndighet : Havs- och vattenmyndigheten
Besvarad datum: 7 juni 2019
Senast uppdaterad:

Yttrande från SMHI över Manual för uppföljning och bedömning av miljökvalitetsmålen Hav i balans samt levande kust och skärgård

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/1111/10.1
Departement/Myndighet : Havs- och vattenmyndigheten
Besvarad datum: 7 juni 2019
Senast uppdaterad:

Yttrande över Remiss angående: Betänkande av Utredningen om radiospektrumanvändning i framtiden - Frekvenser i samhällets tjänst

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/624/10.1
Departement/Myndighet : Näringsdepartementet
Besvarad datum: 4 juni 2019
Senast uppdaterad:

Yttrande över: Kungörande och granskning av vägplan för anläggning av gång- och cykelväg, delen Forslunda-Hissjö i Umeå kommun, Västerbottens län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/607/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 27 maj 2019
Senast uppdaterad:

Yttrande från SMHI angående Inbjudan till samråd inför ansökan om tillstånd för ytvattenuttag från Öresjö och Ärtingen samt grundvattenuttag från Bredared och Rångedala

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/962/10.1
Departement/Myndighet : Setterwalls Advokatbyrå
Besvarad datum: 17 maj 2019
Senast uppdaterad:

Yttrande från SMHI Samråd inför ansökan om tillstånd till nedläggande av optisk fiberkabel mellan Rysslands fastland och den ryska exklaven Kalingrad oblast

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/1084/14.1
Departement/Myndighet : Fröberg & Lundholm Advokatbyrå AB
Besvarad datum: 17 maj 2019
Senast uppdaterad:

Yttrande med anledning av underrättelse i mål M 7575-17 Cementa AB

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/1781/10.1
Departement/Myndighet : Nacka tingsrätt
Besvarad datum: 17 maj 2019
Senast uppdaterad:

Ansökan om undersökningstillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln; inför ett framtida nedläggande av optisk fiberkabel mellan Rysslands fastland och den ryska exklaven Kaliningrad oblast

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/893/10.1
Departement/Myndighet : Näringsdepartementet
Besvarad datum: 15 maj 2019
Senast uppdaterad:

Yttrande över Remiss – Oljeskyddsplan för Valdemarsviks kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/789/10.1
Departement/Myndighet : Valdemarsviks kommun
Besvarad datum: 3 maj 2019
Senast uppdaterad:

Inbjudan till kompletterande samråd inför ansökan om tillstånd enligt miljöbalken i samband med utveckling av Kolkajen-Ropsten, Norra Djurgårdsstaden

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/230/10.1
Departement/Myndighet : Sweco Environment
Besvarad datum: 26 april 2019
Senast uppdaterad: