Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Yttrande över inbjudan till avgränsningssamråd inför ansökan om tillstånd till vattenverksamhet för omledning av del av Väsbyån m.m. inom projekt Väsby Entré, Upplands Väsby kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2020/1306/14.1
Departement/Myndighet : Itero AB
Besvarad datum: 22 juni 2020
Senast uppdaterad:

Yttrande över föreläggande om ansökan om tillstånd till vattenverksamhet, rörande fastigheterna Södra Gärdslösa 8:1 samt Övra Bägby 3:3, Kalmar län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2020/572/10.1
Departement/Myndighet : Växjö tingsrätt
Besvarad datum: 12 juni 2020
Senast uppdaterad:

Yttrande över frågor om allmänhetens tillgång till information om klimat

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2020/1109/10.1
Departement/Myndighet : Natuvårdsverket
Besvarad datum: 4 juni 2020
Senast uppdaterad:

Samråd enligt miljöbalken om tillstånd för Almer Oil & Chemical Storage verksamhet i Sandarne

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2020/1172/10.1
Departement/Myndighet : Wescon Miljökonsult AB
Besvarad datum: 4 juni 2020
Senast uppdaterad:

Yttrande över föreläggande i mål M 3891-19, ansökan om tillstånd för vattenverksamheter för ny gång- och cykelväg längs Allgunnen, Rörvik, Sävsjö kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2020/42/10.1
Departement/Myndighet : Växjö tingsrätt
Besvarad datum: 1 juni 2020
Senast uppdaterad:

Angående vattenverksamhets möjliga påverkan på mätstation för vattenföring

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2020/1232/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Skåne
Besvarad datum: 1 juni 2020
Senast uppdaterad:

Yttrande över samrådsunderlag för avgränsningssamråd enligt 6 kap. miljöbalken Bro över Kolbäcksån E18, Hallstahammars kommun, Västmanlands län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2020/974/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 28 maj 2020
Senast uppdaterad:

Yttrande över föreläggande i M 37-17 från Östersunds Tingsrätt

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/2334/10.1
Departement/Myndighet : Östersunds tingsrätt
Besvarad datum: 28 maj 2020
Senast uppdaterad:

Yttrande över remiss - Regional klimat- och sårbarhetsanalys för Trafikverket Region Stockholm

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2020/1126/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 28 maj 2020
Senast uppdaterad:

Yttrande över remiss förslag till Vattenförsörjningsplan för Uddevalla kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2020/989/10.1
Departement/Myndighet : Västvatten AB
Besvarad datum: 27 maj 2020
Senast uppdaterad: