Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Yttrande över inbjudan till samråd - Hybrit demonstrationsanläggning

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2020/1431/10.1
Departement/Myndighet : Hybrit Development AB
Besvarad datum: 9 september 2020
Senast uppdaterad:

Yttrande över remiss av Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå målet Ingen övergödning (SOU 2020:10)

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2020/985/10.1
Departement/Myndighet : Miljödepartementet
Besvarad datum: 28 augusti 2020
Senast uppdaterad:

Yttrande över samrådsremiss för anläggning av Väg 53, södra infarten Eskilstuna, Eskilstuna kommun, Södermanlands län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2020/1500/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 25 augusti 2020
Senast uppdaterad:

Yttrande över kungörelse för uttag av vatten för snöproduktion ur Hållsdammen, Billingen

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2020/1522/10.1
Departement/Myndighet : Vänersborgs tingsrätt
Besvarad datum: 14 augusti 2020
Senast uppdaterad:

Yttrande över ansökan om tillstånd till utrivning av befintlig regleringsdamm vid utloppet av sjön Lilla Ullen i Hagfors kommun, i Klarälvens avrinningsområde

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2020/1529/10.1
Departement/Myndighet : Vänersborgs tingsrätt
Besvarad datum: 14 augusti 2020
Senast uppdaterad:

Yttrande över vägledning om Naturbaserade lösningar i klimatanpassningsarbetet - remiss för referensgruppen

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2020/1307/10.1
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad datum: 26 juni 2020
Senast uppdaterad:

Avgränsningssamråd gällande uppdatering av åtgärdsprogrammet för havsmiljön

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2020/1304/10.1
Departement/Myndighet : Havs- och Vattenmyndigheten
Besvarad datum: 26 juni 2020
Senast uppdaterad:

Yttrande över remiss M2020/00276/Kl Naturvårdsverket och Statskontorets rapporter - Översyn av åtgärdsprogram för luftkvalitet

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2020/746/10.1
Departement/Myndighet : Miljödepartementet
Besvarad datum: 25 juni 2020
Senast uppdaterad:

Yttrande över ansökan om tillstånd till utrivning av två dammar, varav en belägen vid utloppet av sjön Västra Görsjön och en vid utloppet av Östra Görsjön, båda i Klarälvens avrinningsområde, i Hagfor

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2020/1358/10.1
Departement/Myndighet : Vänersborgs tingsrätt
Besvarad datum: 25 juni 2020
Senast uppdaterad:

Yttrande över ansökan om tillstånd till utrivning av två dammar, varav en belägen vid utloppet av sjön Västra Görsjön och en vid utloppet av Östra Görsjön, båda i Klarälvens avrinningsområde, i Hagfor

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2020/1358/10.1
Departement/Myndighet : Vänersborgs tingsrätt
Besvarad datum: 25 juni 2020
Senast uppdaterad: