Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Yttrande över ansökan från Svevia AB om tillstånd till täktverksamhet, bortledande av grundvatten, asfalt- och betongtillverkning, återvinningsverksamhet m.m. på fastigheten Dömestorp 2:3, Linköping

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2020/2238/10.1
Departement/Myndighet : Växjö tingsrätt
Besvarad datum: 21 december 2020
Senast uppdaterad:

Yttrande över Remiss av huvudbetänkandet Innovation genom information (SOU 2020:55)

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2020/1864/10.1
Departement/Myndighet : Infrastrukturdepartementet
Besvarad datum: 17 december 2020
Senast uppdaterad:

Yttrande över samråd av Bollebygds kommuns förslag på ny gällande översiktsplan

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2020/2144/10.1
Departement/Myndighet : Bollebygds kommun
Besvarad datum: 16 december 2020
Senast uppdaterad:

Yttrande över Estlands havsplan, samråd om huvudalternativ och strategisk miljökonsekvensbeskrivning

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/2389/10.1
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad datum: 13 november 2020
Senast uppdaterad:

Yttrande över Samråd Runsberga mosse

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2020/2135/14.1
Departement/Myndighet : Runsberga byalag och vägförening
Besvarad datum: 12 november 2020
Senast uppdaterad:

Yttrande över inbjudan till digitalt samråd för lokalisering av ny järnvägsstation i Kiruna

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2020/1923/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 3 november 2020
Senast uppdaterad:

Yttrande över samråd E45 Säffle - Hammar

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2020/1926/14.1
Departement/Myndighet : AFRY
Besvarad datum: 16 oktober 2020
Senast uppdaterad:

Yttrande över samrådsunderlag Almbro grunddamm

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/1431/14.1
Departement/Myndighet : Norconsult AB
Besvarad datum: 14 oktober 2020
Senast uppdaterad:

Underrättelse enligt Esbokonventionen om gränsöverskridande miljöpåverkan från Finland om projekt för livstidsförlängning av kärnkraftverket Lovisa

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2020/1736
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad datum: 14 oktober 2020
Senast uppdaterad:

Yttrande över Remiss Fi2020/03071/SPN Promemoria med förslag till förordning om stöd för gröna och trygga samhällen

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2020/1509/10.1
Departement/Myndighet : Finansdepartementet
Besvarad datum: 30 september 2020
Senast uppdaterad: