Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Kungörelse M 2141-19 Statens fastighetsverk har ansökt om vattenverksamhet i Skärsättra 4:1 i Tierps Kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/1085/10.1
Departement/Myndighet : Nacka tingsrätt
Besvarad datum: 10 juni 2019
Senast uppdaterad:

Yttrande över Betänkandet Privat initiativrätt – Planintressentens medverkan vid detaljplaneläggning (SOU 2019:9)

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/561/10.1
Departement/Myndighet : Näringsdepartementet
Besvarad datum: 10 juni 2019
Senast uppdaterad:

Yttrande från SMHI över Samråd om förslag till beslut om utvidgning, ändring av föreskrifter samt fastställelse av ny skötselplan för Svenska Högarnas naturreservat i Norrtälje kommun.

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/590/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen i Stockholms län
Besvarad datum: 7 juni 2019
Senast uppdaterad:

Yttrande från SMHI över Manual för uppföljning och bedömning av miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/1111/10.1
Departement/Myndighet : Havs- och vattenmyndigheten
Besvarad datum: 7 juni 2019
Senast uppdaterad:

Yttrande från SMHI över Manual för uppföljning och bedömning av miljökvalitetsmålet Ingen övergödning

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/1111/10.1
Departement/Myndighet : Havs- och vattenmyndigheten
Besvarad datum: 7 juni 2019
Senast uppdaterad:

Yttrande från SMHI över Manual för uppföljning och bedömning av miljökvalitetsmålen Hav i balans samt levande kust och skärgård

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/1111/10.1
Departement/Myndighet : Havs- och vattenmyndigheten
Besvarad datum: 7 juni 2019
Senast uppdaterad:

Yttrande över Remiss angående: Betänkande av Utredningen om radiospektrumanvändning i framtiden - Frekvenser i samhällets tjänst

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/624/10.1
Departement/Myndighet : Näringsdepartementet
Besvarad datum: 4 juni 2019
Senast uppdaterad:

Yttrande över: Kungörande och granskning av vägplan för anläggning av gång- och cykelväg, delen Forslunda-Hissjö i Umeå kommun, Västerbottens län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/607/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 27 maj 2019
Senast uppdaterad:

Yttrande från SMHI angående Inbjudan till samråd inför ansökan om tillstånd för ytvattenuttag från Öresjö och Ärtingen samt grundvattenuttag från Bredared och Rångedala

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/962/10.1
Departement/Myndighet : Setterwalls Advokatbyrå
Besvarad datum: 17 maj 2019
Senast uppdaterad:

Yttrande från SMHI Samråd inför ansökan om tillstånd till nedläggande av optisk fiberkabel mellan Rysslands fastland och den ryska exklaven Kalingrad oblast

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/1084/14.1
Departement/Myndighet : Fröberg & Lundholm Advokatbyrå AB
Besvarad datum: 17 maj 2019
Senast uppdaterad: