Yttrande över samråd om planerad 400 kV kraftledning mellan Skogssäter station i Trollhättans kommun, Lunna station i Stenungsunds kommun och Ingelkärr i Ale kommun, Västra Götalands län

Diarienummer : 2024/1067/5.4.1
Departement/Myndighet : Svenska kraftnät
Besvarad: