Samråd om gränsöverskridande miljöpåverkan från gasledningsprojektet Baltic Pipe, gällande Danmarks del av ledningen inom Östersjön

Diarienummer : 2018/364/10.1
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad: