Regeringsuppdrag

SMHI får som expertmyndighet i uppdrag av regeringen att utreda olika frågor. Här hittar du aktuella regeringsuppdrag.

Främja ökad efterfrågan och tillgång till god miljöteknik och miljöinvesteringar

2014

Enligt SMHIs regleringsbrev för budgetåret 2014 ska SMHI redovisa hur institutet i sitt arbete under 2014 har främjat ökad efterfrågan och tillgång av god miljöteknik och miljöinnovation.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Underlag för behov av investeringar i teknisk infrastruktur

2014

Enligt SMHIs regleringsbrev för budgetåret 2014 ska SMHI redovisa behov av investeringar i teknisk infrastruktur och möjliga samarbeten med grannländer.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vägledning för användande av klimatscenarier

2014

Enligt SMHs regleringsbrev för budgetåret 2014 ska SMHI, i samråd med berörda myndigheter och andra aktörer, ta fram en vägledning för användandet av klimatscenarier.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat

2014

Uppdraget syftar till att ge ett aktuellt underlag för att kunna bedöma framstegen i arbetet med att anpassa Sverige till ett förändrat klimat.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Underlag om forskning och kunskap om klimatförändringar

2014

Uppdraget är att utarbeta underlag om forskning och kunskap om klimatförändringar inför kontrollstation 2015 för de klimat- och energipolitiska målen.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Alla år