Beviljade medel till myndigheter för klimatanpassning, ytterligare utlysning 2018

I ärendet om Beviljade medel för handlingsplaner och verktyg för klimatanpassning, ytterligare utlysning, har SMHI beslutat om nedanstående tilldelning.

Försvarsmakten: Handlingsplan för klimatanpassning, 775 kkr

Länsstyrelsen i Jönköpings län: Ett handlingsstöd för funktionellt vatten, 541 kkr

Livsmedelsverket: Kunskapsverktyg för livsmedelsföretags och livsmedelsbranschers klimatanpassning, 800 kkr