Publikationer

SMHI står för en omfattande produktion av publikationer. Här finns rapporter, faktablad och tidskrifter som är sök och nedladdningsbara. Många av SMHIs publikationer går även att köpa via kundtjänst. Vid frågor angående rapporter kontakta biblioteksansvarig.

Kundtjänst

Faktablad

SMHI publicerar faktablad inom ämnesområdena meteorologi, hydrologi och oceanografi. Faktabladen kan beställas genom Kundtjänst, de flesta går dessutom att ladda hem i pdf-format.

Marin miljöövervakning

Rapporter från regelbundna expeditioner med undersökningsfartyget Argos presenterar i korthet det oceanografiska läget i Svenska farvatten. Rapporter från 1996 och framåt finns tillgängliga i arkivet.

Rapportserier

SMHIs rapporter är uppdelade på sju olika serier efter ämnesområde och publik. R-serien består av RMK (Meteorologi och Klimatologi), RH (Hydrologi) och RO (Oceanografi) och är avsedd för en internationell publik. Därför är de oftast skrivna på engelska. Rapporterna i serierna Meteorologi, Hydrologi, Oceanografi och Klimat är i de flesta fall skrivna på svenska.

Tidskrifter

Bland SMHIs publikationer finns tidskrifter som ges ut periodiskt under året både i tryckt och digital form.