Världsledande klimatforskare samlas i Lund 4-8 maj

De största centren för regionala klimatberäkningar världen över kommer att finnas representerade. Totalt deltar forskare från drygt 40 länder. Att åstadkomma geografiskt mer detaljerade klimatscenarier utpekades som ett viktigt område av IPCC i sin senaste utvärdering.

Samtidigt som en ny internationell klimatkonvention förhandlas fram utvecklar forskarna nästa generation klimatmodeller. Modellerna ska kunna leverera underlag både för framtida anpassningsarbete och till IPCCs kommande utvärdering.

Att åstadkomma geografiskt mer detaljerade klimatscenarier utpekades som ett viktigt område av IPCC i sin senaste utvärdering. Erfarenheterna visade att det behövs regionala scenarier för att studera effekter av ett framtida klimat. De globala beräkningar som tidigare utvärderats inom IPCC har inte tillräckligt hög upplösning för att alltid kunna användas på ett bra sätt.

- Regionala klimatmodeller utvecklas alltmer som verktyg för att kvantifiera regionala effekter av en global uppvärmning. Med den internationella samordning som nu byggs upp blir är det en spännande utmaning att modellera det regionala klimatet överallt i världen, säger Lars Bärring, klimatforskare vid Rossby Centre, SMHI, och docent vid Lunds universitet.

Nästa veckas vetenskapliga workshop "21st Century Challenges in Regional Climate Modelling" arrangeras vid Lunds universitet 4-8 maj. Under mötet kommer de senaste årens utveckling att presenteras samtidigt som framtida utmaningar diskuteras. Mötet tar upp ett brett spektrum av frågor inom regional klimatmodellering, från grundforskning till effektstudier.

De största centren för regionala klimatberäkningar världen över kommer att finnas representerade. Totalt deltar forskare från drygt 40 länder, t ex Sydafrika, Elfenbenskusten, Iran, Indien, Argentina. Mötet inleds på måndag och under tisdagen hålls flera olika arbetsmöten enbart för inbjudna. Onsdag till fredag kommer en rad nya forskningsresultat att presenteras.

Arrangörer till workshopen är bland andra SMHI, Lunds universitet, FNs meteorologiska fackorgan WMO, FNs klimatforskningsprogram WCRP.

Program och mer information på Baltex Research webbplats.

Baltex-research

För ytterligare upplysningar

Lars Bärring, klimatforskare Rossby Centre, SMHI, och docent Lunds universitet
011-495 86 04, lars.barring@smhi.se