Ny väderdator för detaljerade prognoser

Högre precision i SMHIs väderprognoser blir resultatet av ett nytt datorsystem på Nationellt Superdatorcentrum (NSC) vid Linköpings universitet. En väsentligt utbyggd beräkningskapacitet gör det möjligt att ge mer detaljer i de prognoser som sträcker sig två dygn framåt

De senaste åren har utvecklingen gått starkt framåt när det gäller att öka detaljeringsgraden i väderprognoser. Efterfrågan på mer högupplöst information är stor, exempelvis inom energibranschen. En av förutsättningarna för att klara de mycket omfattande beräkningarna tillräckligt snabbt är utbyggd datorkraft.

Den nya datorn, kallad Bore, som nu tas i bruk vid NSC gör det möjligt att öka precisionen i SMHIs prognoser.

- Väderutvecklingen kan skilja sig väsentligt inom ett relativt litet geografiskt område. Genom att öka upplösningen i prognoserna får vi en mer realistisk bild av de lokala variationerna i till exempel temperatur och nederbörd, säger Lars Häggmark, meteorolog vid SMHI.

Varje dygn görs fyra meteorologiska prognosberäkningar för vädret och två oceanografiska för haven.

Beräkningskapaciteten hos Bore, som är ett kluster av datorer, är mer än sex gånger större än tidigare. Med en helt ny så kallad multi-core-teknik kan varje processor utnyttjas flerfaldigt, vilket ger mycket höga prestanda.

Bore har designats i samarbete mellan NSC och SMHI. Den är en del i det samarbete partnerna emellan som även omfattar framtagning och drift av datorsystem för forskning, utveckling och produktion av prognos- och klimatmodeller såväl som storskaliga lagringssystem för väder- och klimatdata.

- Tack vare samarbetet har vi kunnat specialdesigna Bore för sitt ändamål. Vi har utgått från standardkomponenter vilket ger en mycket kostnadseffektiv beräkningsresurs, säger Torgny Faxén, projektledare vid NSC.

Tekniska fakta

Bore levereras av Go Virtual och HP. Go Virtual är nordisk representant i HP:s internationella program HEPP (High performance computing EMEA partner program).

Bore är ett Linuxkluster bestående av 140 beräkningsservrar Pro Liant DL160 G5. Vardera server är utrustad med två 2,8 GHz quad-core (fyra beräkningskärnor) Intel Xeon-processorer och 16 GB primärminne. Detta ger ett system med totalt 1120 beräkningskärnor och 2 240 GB primärminne. Teoretisk topprestanda 12,5 Teraflop (12,5 biljoner flyttalsoperationer) per sekund.

Då väderprognoserna fördelar arbetet på många beräkningskärnor, krävs både snabba kärnor och snabb kommunikation mellan servrarna. Bore är utrustad med ett Infiniband DDR nätverk från Cisco som ger varje server en anslutning på 20 Gbps. Norska Scali AS levererar den programvara - Scali MPI Connect - som används för att prognosberäkningarna ska kunna kommunicera över nätverket. För att kunna spara och bearbeta utdata från väderkörningarna har den nya datorn ett Nexsan Satabeast lagringssystem på 42 Terabyte. Kritiska komponenter är dubblerade för att minimera risken för driftstörningar.

Mer information om partnerna i samarbetet:

National Supercomputer Centre in Sweden (NCS)

Go Virtual

Intel Sverige

Scali

Kontakt:
Torgny Faxén, projektledare NSC, 013-285798, 0709-525798
faxen@nsc.liu.se
Lars Häggmark, meteorolog SMHI, 011-4958302, 0708-491261
lars.haggmark@smhi.se