Klimatmöte i Köpenhamn: IPCC summerar kunskapen om klimatförändringarna

På måndag, den 27 oktober, inleder FN:s klimatpanel IPCC det avslutande mötet i sin vetenskapliga utvärdering av kunskapen om klimatförändringarna. Mötet äger rum i Köpenhamn med en svensk delegation på plats. Målet är att enas om samlade budskap till beslutsfattare om vad som händer med klimatet och vad som väntar i framtiden beroende på val av utvecklingsvägar, förmågan till anpassning och utsläppens storlek. 

Syntesrapporten som ska förhandlas fram i Köpenhamn, tar avstamp i rapporter som IPCC redovisat 2011–2014. Rapporten presenterar forskningens viktigaste slutsatser i fråga om anpassningsåtgärder och utsläppsminskningar och ger en översikt över möjliga risker och lösningar. Deltagarna har att ta ställning till en sammanfattning för beslutsfattare baserat på en längre, underliggande rapport.

- På mötet ska vi granska och godkänna sammanfattningen (Summary for Policymakers) mening för mening, berättar Lars Bärring, klimatforskare vid SMHI och ledare för den svenska delegationen i Köpenhamn.

Klimatmötet i Köpenhamn pågår 27–31 oktober.

Frukostmöte för media den 3 november

Med anledning av klimatmötet arrangerar SMHI och Naturvårdsverket en pressfrukost i Stockholm måndagen den 3 november. Frågor om pressfrukosten, kontakta AnnaKarin Norberg, kommunikatör, SMHI, tel 011-495 86 95.

Chatta med klimatexperter

SMHI och Naturvårdsverket arrangerar också en klimatchatt den 3 november, kl 10-14. Här kommer intresserade att kunna ställa frågor direkt till en rad klimatexperter. Chatten kommer att finnas tillgänglig på och naturvardsverket.se/klimatchatt.  

Mer information

SMHI är Svensk kontaktpunkt (Focal Point) för IPCC och tillhandahåller information om IPCC:s rapportering (AR5). Information till press och allmänhet förmedlas via IPCC - Nationell kontaktpunkt. Information finns även på: