Kalmarhem storsatsar på SMHI Prognosstyrning

Bostadsbolaget Kalmarhem har beslutat sig för att satsa kraftfullt på SMHI Prognosstyrning. Bolaget ska med hjälp av företaget ERAB installera värmeregleringssystemet i två tredjedelar av sitt fastighetsbestånd i Kalmar. - Det här blir en viktig pusselbit i vårt arbete att förbättra komforten för våra kunder och samtidigt spara miljoner genom att sänka energiförbrukningen, säger miljösamordnare Marie Dellve-Kristiansson.

Totalt handlar det om 200 000 kvadratmeter fastighetsyta av totalt cirka 319 000 i Kalmarhem.

Prognosstyrning bygger på särskilda väderprognoser och styrdata som tar hänsyn till kommande förändringar i väderleken och byggnadernas egenskaper. Uppvärmningen kan därigenom styras bättre och bli mera effektiv. Fastighetsägaren sparar energi och inomhustemperaturen blir dessutom jämnare och mera behaglig.

- Vi har förbundit oss att minska energiförbrukningen med 20 procent till år 2016, säger Kalmarhems miljösamordnare Marie Dellve-Kristiansson. Bara i år ska andelen köpt energi minskas med fyra procent.

Mer information

Torbjörn Grönbergs, SMHI, tel 031-751 89 66, Krister Hammar, SMHI tel
040-692 88 50 eller Manni Thofte, ERAB tel 08-774 88 00.

Om SMHI

SMHI är en myndighet under miljödepartementet. SMHI erbjuder kundanpassade produkter och tjänster som utgör viktiga beslutsunderlag för olika verksamheter. Allmänna prognoser och varningar, branschinriktade tjänster, simuleringar och analyser, statistik, klimatstudier och forskningsuppdrag är några exempel.

SMHIs uppgift är att bedriva tre typer av verksamhet: anslagsfinansierad verksamhet, uppdrag från andra myndigheter och affärsverksamhet på kommersiella villkor. Huvudkontoret ligger i Norrköping.