Här ska Sveriges modernaste mätningar av havsnivån göras

Det senaste tillskottet på Onsala rymdobservatorium är inget teleskop – utan ett toppmodernt instrument för att mäta havsnivå. När en ny ”supermareograf” invigs den 17 september blir det en milstolpe i ett nytt samarbete mellan Chalmers och SMHI. Med hjälp av mätningar under lång tid av både havets och markytans rörelser kommer forskare att kunna testa klimatmodeller – och bidra till att förebygga översvämningar för världens kustbor.

Den nya mätstationen blir Sverige med råge modernaste mareograf – ett instrument för att mäta havsvattenstånd. Stationen har byggts av Chalmers på Onsala rymdobservatorium i samarbete med SMHI. Med dess nya data kommer man att få bättre information för att utvärdera klimatmodeller som förutsäger den framtida havsnivån och tillhörande översvämningsrisker.

Supermareografen vid Onsala rymdobservatoium
Den nya supermareografen vid Onsala rymdobservatorium invigs den 17 september. Foto Onsala rymdobservatorium/L. Wennerbäck

Långa mätserier med högkvalitativ data

Mareografen invigs i Onsala den 17 september av Rolf Brennerfelt, generaldirektör för SMHI, och Mats Viberg, prorektor för Chalmers.
– Långa mätserier är viktiga för att följa havsvattenståndet. I Sverige har vi gjort mätningar av havsnivån ända sedan 1774. Nu ser vi fram emot ett långsiktigt samarbete med Chalmers, säger Rolf Brennerfelt.

I uppbyggnaden av den nya mareografen i Onsala har SMHI bistått med teknisk kompetens. Henrik Lindh är teknisk projektledare vid SMHI.
– Samarbetet har resulterat i en unik supermareograf med förfinad mätteknik för havsvattenstånd vid Onsala rymdobservatorium. Stationen ger högkvalitativa data som kan användas av alla som är intresserade av havsvattenstånd, säger han.

Vattenstånd som klimatindikator

Med hjälp av stationen kan nu forskare med stor noggrannhet mäta hur havsnivån förändras både på kort och lång sikt. En ökad temperatur i atmosfären kan leda till att isarna i till exempel Antarktis smälter fortare än de byggs på, och även till att havets temperatur stiger och vattenmassan därmed utvidgar sig. Följden blir en global höjning av havsvattenståndet.

Hur nivån förändras är en klimatindikator som SMHI följer.
– När klimatet förändras kommer det globala medelvattenståndet att stiga. Mareografen i Onsala är viktig i vårt arbete med att följa utvecklingen. Den ger noggranna mätningar med hög tillgänglighet och kompletterar våra andra mätstationer på ett bra sätt, säger Thomas Hammarklint, oceanograf vid SMHI.

Underlag för varningar

Mätningar av havsvattenstånd är också ett viktigt underlag för varningar. SMHI har ett antal stationer som mäter havsvattenstånd längs Sveriges kust. Observationerna används bland annat för att göra modellberäkningar som underlag för varningar. SMHI utfärdar varningar när väderutvecklingen väntas innebära risker för allmänheten och störningar i samhällsfunktioner, bland annat för såväl lågt som högt vattenstånd.

Förändringar i havsnivå relativt jordens centrum

Vid Onsala rymdobservatorium används teknik som utvecklats inom radioastronomin för att göra olika mätningar av jorden och dess rörelser. Mätningar av avlägsna galaxer används för att definiera jordens koordinatsystem, och dessa kompletteras av andra instrument som mäter bland annat landhöjning och vattenånga i atmosfären. Den nya mareografen kompletterar dessutom observatoriets GNSS-mareograf, som använder signaler från satelliter i omloppsbana för att mäta havsnivå.

För både Gunnar Elgered, professor i elektrisk mätteknik på Chalmers och John Conway, föreståndare för Onsala rymdobservatorium, blir ”supermareografen” ett viktigt tillskott till utrustningen i Onsala.
– Nu kan vi samtidigt och med en noggrannhet på några millimeter mäta både havsnivån relativt kusten och jordskorpans rörelser relativt jordens centrum. Det betyder att vi kan studera ändringar i havsnivå relativt jordens centrum, säger Gunnar Elgered.